• Ta krafttag mot psykisk ohälsa!

  Pia Skogsberg, Hestra (KD). (Foto: Privat)

  – Det är hög tid för krafttag mot den psykiska ohälsan bland såväl barn och ungdomar som bland äldre, säger Kristdemokraternas senioravdelning i Värnamo i ett uttalande från dagens årsmöte.

  Toppkandidaten i regionvalet Pia Skogsberg (KD) från Hestra talade över ämnet Varför ska man rösta på det lilla partiet Kristdemokraterna?

  Ta krafttag mot psykisk ohälsa!

  Under senare tid har den ena rapporten efter den andra presenterats, som samstämmigt vittnar om att i Sverige mår både våra barn och unga psykiskt dåligt, men också allt fler äldre. Många med psykisk ohälsa tar sina liv i ångest och depressioner. Skälen till detta varierar, men en starkt bidragande orsak bland de yngre torde vara kopplat till sociala medier, där många unga utsätts för mobbning. Bland äldre är det den ofrivilliga ensamheten och bristen på ett fungerande socialt nätverk, som kan utgöra en utlösande faktor.

  Vi kristdemokrater anser att det är hög tid att samhället tar krafttag mot den psykiska ohälsan bland såväl barn och ungdomar som bland äldre.

  KD Senior Värnamo


  Publicerad:

  • 2018-03-10: Värnamo Nyheter