• Så ska vi sköta byggandet Jörgen Skärin (MP)

  Håkan Johansson, Kristdemokraterna Värnamo. (Foto: Lennart Molin)

  För ett tag sedan skrev Håkan Johansson (KD), ordförande i Samhällsbyggnadsnämnden, en insändare om onödiga överklaganden inom byggområdet som Jörgen Skärin (MP) svarade på 2018-02-20. I dag publiceras äntligen Håkans svar.

  Så ska vi sköta byggandet Jörgen Skärin (MP)

  Tack för ditt svar på min insändare Jörgen Skärin och tack för ditt stöd. Jag kan se att vi är överens om de två delar i plan- och byggprocesserna som du berör i ditt svar.

  För det första är vi överens om att det är i samrådsskedet som dialogen med invånarna ska äga rum. Då får vi det bästa underlaget för ett eventuellt byggprojekt och vi förebygger överklaganden i ett senare skede.

  Det faktum att vi historiskt har haft få överklaganden av planer och bygglov i Värnamo kommun tycker jag visar att Samhällsbyggnadsnämnden har bra rutiner för samråd. Att merparten av dessa överklaganden inte vinner gehör i högre instans tycker jag vidare visar att våra planer och bygglov håller hög kvalitet.

  För det andra är vi överens om att möjligheten att överklaga är en viktig rättighet i ett rättssäkert samhälle. Det ger den enskilde kommunmedlemmen skydd mot övergrepp från myndigheternas sida.

  Ja Jörgen, så ska vi sköta byggandet i Värnamo kommun!

  Det jag skrev om i min insändare är onödiga överklaganden, alltså de som inte vinner gehör i några högre instanser utan bara driver upp kostnaderna. Dessa måste kommunen hantera. Ett sätt att minska andelen sådana kan vara att se över reglerna i Plan- och bygglagen så att de blir mer lika annan lagstiftning.

  Åtgärderna jag föreslog (att begränsa sakägarkretsen, minska antalet instanser och införa en administrativ avgift) bör Riksdagen kunna genomföra med bibehållen rättssäkerhet för de direkt berörda. Dessa skulle även öka kvaliteten i överklaganden som kommer in och på så sätt göra överklagandeprocessen effektivare och därmed byggtiderna snabbare och bygg- och boendekostnaderna lägre.

  Vi kristdemokrater ser detta som något önskvärt och jag har svårt att tro att du egentligen är emot.

  Håkan Johansson
  Kristdemokraterna Värnamo


  Publicerad:

  • 2018-03-06: Värnamo Nyheter