• Så här tänker politikerna

  Håkan Johansson, Kristdemokraterna Värnamo. (Foto: Lennart Molin)

  I en insändare för någon vecka sedan använde Ulf Alexandersson (LRF) och Peter Thorén (SNF) ett lösryckt citat för att hävda att Värnamo kommuns förslag till ny översiktsplan medger att det ska bli fritt fram att bebygga all jordbruksmark runt Värnamo stad. Självklart är det inte på det viset, så Håkan Johansson (KD) och Haris Sibonjic (C) skrev ett svar där de förklarar hur det ligger till egentligen.

  Svar till Ulf Alexandersson och Peter Thorén, 2018-05-14:

  Så här tänker politikerna

  ”Hur tänker politikerna?” undrar Ulf Alexandersson och Peter Thorén i en insändare om det förslag till ny översiktsplan för Värnamo kommun som varit ute på samråd och som nu bearbetas inför en ny granskning innan den slutligen fastställs i Kommunfullmäktige.

  Vi är glada för att organisationer som LRF och Naturskyddsföreningen deltar i denna process så seriöst. Vi blir dock bekymrade över den beskrivning ni ger av hur jordbruksmarken i kommunen är tänkt att användas: ”ingen jordbruksmark i stadsnära lägen vid Värnamo stad är skyddad mot exploatering”.

  Lösryckt låter ju citatet spektakulärt, så därför vill vi sätta in det i sitt rätta sammanhang.

  Sammanhanget startar på sidan 162 i förslaget med en beskrivning av vårt uppdrag: ”kommunen är skyldig att verka för att [jordbruksmark] endast bebyggs för att tillgodose betydelsefulla samhällsintressen, då lämpliga alternativ till lokalisering saknas. … där jordbruksmark tas i anspråk ska noggranna konsekvensanalyser och överväganden … alltid göras.”

  På sidan 164 identifierar planförslaget det enda vägande skälet från kommunens sida när man överväger att ianspråkta jordbruksmark i vår kommun: stadsutveckling i lägen av betydelse för centralortens utveckling. Marken måste dessutom utnyttjas effektivt och ligga i anslutning till kollektivtrafik och annan service, alltså inget annat än grön stadsutveckling.

  Om man läser er insändare är det lätt att få intrycket att det ska bli fritt fram att bebygga all jordbruksmark runt Värnamo stad. Läser man citatet i sitt sammanhang så säger det i själva verket att ja, det kan hända att en del jordbruksmark kan komma att bebyggas, men endast om:

  • byggnationen tillgodoser ett betydelsefullt samhällsintresse och
  • det saknas lämplig alternativ lokalisering och
  • marken utnyttjas effektivt.

  Det är en ganska stor skillnad mot er beskrivning och dessutom följer det Miljöbalken tänker vi.

  Håkan Johansson (KD)
  Samhällsbyggnadsnämndens ordförande

  Haris Sibonjic (C)
  Samhällsbyggnadsnämndens 1 v ordförande


  Publicerad:

  • 2018-05-24: Värnamo Nyheter