• Se klart!

  AnnMari Wiberg, Kristdemokraterna Värnamo (Foto: Erik Wiberg)

  Vår medlem Ann-Mari Wiberg, Värnamo, menar i dag i en insändare att familjepolitiken är Kristdemokraternas viktigaste bidrag i svensk politisk debatt. Hon uppmanar alla som tycker att familjepolitiken är den viktigaste fråga att se klart och välja Kristdemokraterna den 9 september.

  Det politiska landskapet har verkligen förändrats under den senaste mandatperioden. Under de första två åren var det nästan bara en fråga som diskuterades: flyktingströmmen och integration. Vilket parti säger vad? Betydelsen av det tycks bero på när det har blivit sagt – och gjort.

  Att integration har en djupgående betydelse för det svenska samhället under decennier framöver är uppenbart. Visst sker det en hel del på det strukturella planet. Men ojämförligt är de många insatser som har skett och sker från kyrkor och församlingar, där kristdemokrater ofta har sin förankring.

  Ett angeläget ämne som burit Kristdemokraterna genom åren är barn- och familj. Något som bidragit till ca 12% för KD vid tidigare val. Tyvärr har familjefrågor inte accentuerats inför detta valet. En bidragande orsak kan vara att ledargardet är två generationer efter Alf Svenssons tid. Vår samtid är betydligt mer sekulariserad och det berör även den yngre generationen av kristdemokrater.

  För någon månad sedan mötte jag en företrädare för en polsk organisation, som menade att under kommunismens era var det i Polen stört när omöjligt att tala om familj – det ingår inte i den kommunistiska ideologin. Vet då att samma ideologi ligger till grund i den socialdemokratiska hegemonin.

  Det finns ett annat parti som talar om kristna värden, svenska värden, traditioner. Det lockar många – men grunden för detta är grumlig. Den vägen, sett i dess internationella sammanhang, kan leda till en i dag okänd kantring mot en hatideologisk praxis.

  Den internationella arenan och förändringar i storpolitiken är omskakande. Nya, opålitliga drag gör att världen känns mer osäker än vad vi tidigare upplevt i vår generation. I det perspektivet har Kristdemokraterna en samhörighet med det europeiska samarbetet, som utgör det bästa alternativet.

  Till sist: det finns en tänkbar statsministerkandidat, Ulf Kristersson. För att göra det möjligt i en alliansregering, välj Kristdemokraterna!

  Ann-Mari Wiberg
  Kristdemokrat


  Publicerad:

  • 2018-08-09: Värnamo Nyheter