• Äldre är en resurs att ta tillvara

  Christer Fjordevik, Kristdemokraterna Värnamo. (Foto: Håkan Johansson)

  – Varför utmåla de drygt 2200 skolanställda över 65 år som en nödlösning? frågar kristdemokraterna Christer Fjordevik och Gunnar Crona, Värnamo, i en insändare. Locka istället dessa erfarna och behöriga pedagoger att hänga kvar några år till och förenkla möjligheten att anställa äldre.

  I en Metro-artikel nyligen uttalar sig Lärarförbundets ordförande, Johanna Jaara Åstrand, om lärarbristen. Hon konstaterar att de pensionerade lärarna räddar situationen i nuläget, men att det på sikt behövs fler nyexaminerade lärare. Det är sant, men varför måste man utmåla de drygt 2200 skolanställda över 65 år som enbart en nödlösning? Locka istället dessa erfarna och behöriga pedagoger att hänga kvar några år till och förenkla möjligheten att anställa äldre (denna regering har gjort tvärtom).

  Det friska åldrandet, att se äldre som en resurs att ta tillvara, är en viktig del i KD:s äldrepolitik. Ofta ser man hur äldre diskrimineras – ålderismen breder ut sig. Signalen från statsmakten är dessvärre allt för tydlig – som pensionär bidrar man inte. Varför är det så när vi i nuläget blir både äldre och friskare? Många av oss kan dessutom tänka oss jobba några år till innan pensionen.

  Kristdemokraterna vill därför slopa den särskilda löneskatten för äldre som arbetar. Den rödgröna regeringen införde denna skatt, som gör det dyrare för arbetsgivare att behålla och anställa personer som fyllt 65 år. Det är mycket bättre om arbetsgivare tar tillvara äldres erfarenhet och kompetens, inte minst inom skola och vård, och därför ges bättre möjlighet att anställa dessa äldre som verkligen behövs i arbetslivet.

  Kristdemokraterna föreslår även att åldersgränsen för att få förstärkt jobbskatteavdrag sänks till 64 år. Det skulle innebära en extra morot att lägga ytterligare några år på arbetslivet, samtidigt som det är ett erkännande att äldres erfarenhet och kompetens behövs på arbetsmarknaden.

  Att KD dessutom är det parti som tydligt säger att det nu är dags att helt slopa den så kallade pensionärsskatten, gör ju inte saken sämre.

  Rösta på ett parti som ser äldre som en tillgång, så blir KD de äldres röst i Rosenbad.

  Christer Fjordevik och Gunnar Crona (KD), Värnamo


  Publicerad:

  • 2018-08-30: Värnamo Nyheter