• Den kommunala hälso- och sjukvården behöver mer resurser

  Margareta Lindahl, Kristdemokraterna Värnamo (Foto: Håkan Johansson)

  – Den kommunala hälso- och sjukvården behöver mer resurser. Det skriver vår ledamot i Omsorgsnämnden Margareta Lindahl (KD) tillsammans med riksdagsledamöterna Acko Ankarberg Johansson (KD) och Michael Anefur (KD). Kristdemokraterna vill säkerställa att alla nödvändiga kompetenser finns tillgängliga för äldreomsorgen.


  Den kommunala hälso- och sjukvården behöver mer resurser

  Året 2020 har påtagligt visat bristerna i svensk äldrevård och- omsorg.

  Alla ska känna sig trygga med att få en god, individuellt anpassad, vård oavsett var i landet man bor. För att nå detta måste den kommunala hälso- och sjukvården förstärkas samtidigt som primärvården byggs ut. Kristdemokraterna vill säkerställa att alla nödvändiga kompetenser finns tillgängliga för äldreomsorgen.

  Undersköterskan är basen för omsorgen inom äldreomsorgen. Genom personlig omvårdnad och en helhetssyn kan omsorgen av den äldre präglas av värdighet och respekt. Kristdemokraterna vill inrätta en skyddad yrkestitel för undersköterskor och ge fler möjlighet att vidareutbilda sig till specialistundersköterskor.

  Sjuksköterskor är nödvändiga

  Sjuksköterskan är nödvändig för den medicinska kompetensen i äldreomsorgen. Under den pågående pandemin har de brister som uppstår när det finns för få sjuksköterskor särskilt uppmärksammats. Att kunna sätta dropp eller ge syrgas är exempel på insatser som kräver en tillräcklig tillgång till sjuksköterskor liksom en medicinsk bedömning. Det behövs 2000 fler sjuksköterskor om den kommunala hälso- och sjukvården ska fungera och ge en god vårdkvalitet. Med vårt budgetförslag i riksdagen kan detta tillgodoses.

  Vidare behöver tillgången till läkare i den kommunala hälso- och sjukvården stärkas för att de äldre och deras anhöriga ska känna sig trygga med att det görs medicinska bedömningar kring sjukvårdsbehovet och att behovet alltid bedöms individuellt. Primärvårdens läkare behöver mer tid för arbetet i äldreomsorgen. Vår budget innebär en förstärkning av primärvårdens läkarinsatser i den kommunala hälso- och sjukvården. Kristdemokraterna menar att det bör vara möjligt för en kommun att inrätta en funktion som äldreöverläkare så det finns en medicinskt ansvarig läkare i varje kommun.

  Samtliga dessa förslag är finansierade i vårt budgetförslag i riksdagen för 2021.

  Acko Ankarberg Johansson (KD), ordf i Riksdagens socialutskott
  Michael Anefur (KD), talesperson i äldrefrågor
  Margareta Lindahl (KD), ledamot i Omsorgsnämnden Värnamo kommun


  Publicerad:

  • 2020-12-19: Värnamo Nyheter