• Kollektivtrafik även på landsbygden – mer anropsstyrd trafik!

  Arnold Carlzon, Kristdemokraterna Värnamo (Foto: Magdalena Johansson)

  – Att erbjuda anropsstyrd trafik även i områden där resandeunderlaget är litet är viktigt. Det handlar om att utveckla hela vårt län. Så skriver Arnold Carlzon (KD), Svensbygd, i dag, tillsammans med övriga kristdemokrater i nämnden för Trafik, infrastruktur och miljö. Nu är en utmärkt tid för att se över hur vi kan utveckla kollektivtrafiken i länet.


  Kollektivtrafik även på landsbygden – mer anropsstyrd trafik!

  Är kollektivtrafik enbart för de som bor i stan? Nej, det tycker inte vi. De bussar och tåg som vi till ca 60 % finansierar gemensamt via regionskatten ska kunna komma alla regioninvånare till del.

  Bor man utanför busslinjerna är det idag ytterst begränsat hur man kan åka kollektivtrafik. I många andra delar av landet är den anropsstyrda kollektivtrafiken mycket mer utvecklad än den är i vårt län. Anropsstyrd trafik är som vanliga turer i en tidtabell men med den skillnaden att de bara körs om någon beställt en resa i förväg.

  Kristdemokraterna har länge drivit på för en mer tillgänglig anropsstyrd kollektivtrafik. Vi är därför glada att vi tillsammans med övriga fem partier i styrande Koalition för Region Jönköpings län nu är överens om att utreda förutsättningarna för att utveckla den anropsstyrda kollektivtrafiken i vårt län.

  För oss kristdemokrater är utgångspunkten att den ska vara öppen för alla som befinner sig på landsbygden och vara mer flexibel, för exempelvis arbetspendling. Att kunna erbjuda kollektivtrafik även i områden där resandeunderlaget är litet är viktigt och en fråga om att värna och utveckla hela vårt län.

  Coronapandemin kommer, enligt många forskare, påverka kollektivtrafiken och våra resandevanor under en lång tid framöver. Nu är därför en utmärkt tid för att se över hur vi kan utveckla kollektivtrafiken i länet för att bli smartare och mer tillgänglig i hela Jönköpings län.

  Arnold Carlzon
  Bengt Swerlander
  Irene Oskarsson
  Erik Lagärde
  (Kristdemokraternas ledamöter och ersättare i Region Jönköpings läns nämnd för Trafik, infrastruktur och miljö)


  Publicerad:

  • 2021-03-01: Värnamo Nyheter
  • 2021-02-27: Ett antal länstidningar