• Alliansregeringen måste ta köttkonsumtionens klimathot på allvar!

  Frågan om köttkonsumtion som miljöhot för ett hållbart klimat diskuterades livligt när Jordbruksverket presenterade sin rapport med förslag på hur en hållbar livsstil kan nås både genom frivillighet och offentliga styrmedel. Förslaget med någon form av köttskatt blev fokus i diskussionen.

  Tyvärr avvisade de flesta ledande Alliansföreträdare köttskatt i synnerhet och köttkonsumtionens problem i allmänhet, vilket är anmärkningsvärt.  Med de höga klimatambitioner som Alliansregeringen säger sig ha, krävs ett mycket tydligare ansvar.

   

  Vi i västvärlden behöver förändra vår livsstil och minska köttkonsumtionen för att utsläppen av växthusgaser ska minska. Det krävs också åtgärder för att för att vi ska kunna välja hållbart kött med stor omsorg.

   

  Köttkonsumtionen har ökat dramatiskt och har fyrdubblats i världen sedan 1960 talet och fördubblats i Sverige sedan 1970-talet. Totalt står köttkonsumtionen för ca. 18% av växtgasutsläppen på vår jord. 40% av världens spannmål används som foder till köttdjur istället för att ätas direkt. Spannmålsodlingarna upptar ungefär en tredjedel av all odlad yta och bidrar avsevärt till skövlingen av regnskogar.

   

  Det är nu som vi kan förändra den negativa utvecklingen men det krävs politisk handling med information för att medborgarna ska göra hållbara val av kött men sannolikt också med olika styrmedel, där en köttskatt bör övervägas.

   

  Information till medborgarna är en nyckelfråga och det krävs ett omfattande arbete med förslag från regeringen för att medborgarna ska främja hållbar köttkonsumtion. En tydlig klimatmärkning av livsmedel och kött är nödvändig så konsumenterna tydligt kan se köttets miljöpåverkan från ”början till slut”.  Där behövs också tas med CO2-bidraget från produktion liksom transporterna så att hela livscykelperspektivet beaktas. Med en ”köttmärkning” kan medborgare välja svenskt närproducerat kött, men det räcker inte – den totala konsumtionen behöver minska till minst 1990 års nivå.

   

  I det perspektivet behövs styrmedel och en köttskatt ska inte uteslutas. Frågan om ekonomiska styrmedel på kött provocerar många och liknar frågan om trängselavgifter som först avvisades av många innan den infördes i Stockholm med avsedd verkan. Idag finns ett folkligt stöd för detta och nu har också Göteborg infört trängselavgift.

   

  Det är beklagligt att så många Alliansföreträdare helt avvisade förslaget med köttskatt utan att ange något alternativ. Det behövs ett större engagemang och tydligare åtgärder och förslag från Alliansregeringen för att främja ett hållbart samhället – idag är det otillräckligt!

   

  I vårt lokala arbete i Örebro kommun arbetar vi aktivt utifrån en klimatplan med att
  t ex minska andelen kött i de måltider som serveras i skolor och vårdboenden. Vi har också prövat en köttfri dag i veckan i ett av våra skolområden, med positiva effekter.

   

  Klimatfrågan avgörs i kommunerna men det krävs styrmedel genom aktiva och ambitiösa beslut av riksdag och regering. Där har Alliansens alla partier ett stort ansvar och jag förväntar mig mycket mera!

   

  Lennart Bondeson(KD)
  Kommunalråd
  Politiskt ansvarig för Näringsliv, klimat- och miljöfrågor
  Örebro kommun