• EU behöver fler jobb och fler företag

    En av Europas största utmaningar är att bekämpa arbetslösheten och att få ordning på sin ekonomi. Sveriges regering har fört en politik som gjort det mer lönsamt att arbeta och billigare att anställa. Det tillsammans med en politik för ordning och reda i ekonomin har gjort att sysselsättningen ökat och att vårt land klarat sig relativt väl trots att vi genomgått finanskris i form av den värsta recessionen sedan depressionen. Andra länder i Europa har dock klarat sig betydligt sämre.

    Medlemsländerna i EU behöver nu fokusera på själva kärnan i EU-samarbetet – att främja handel inom unionen och med omvärlden för att skapa förutsättningar för fler jobb och fler företag.  Vi behöver höja takten för att ta bort handelshinder, genomföra tjänstedirektivet i samtliga medlemsländer och skärpa sanktionerna mot de länder som inte genomför beslutade ekonomiska reformer.

    Ett EU som gör för mycket riskerar att åstadkomma för lite. Vi kristdemokrater vill se att EU som fokuserar på sina huvudsakliga syften – däribland samarbete mellan medlemsländerna för att åstadkomma en politik för fler jobb, fler företag och därmed också en bättre välfärd.

    Rösta på Kristdemokraterna i valet till Europaparlamentet den 25 maj – rösta för rätt agenda i Bryssel!

    Andreas Hulusjö (KD), Ordförande för Kristdemokraterna i Solna