• Hög ålder ska i högre grad beaktas i Solna

    ”Fler äldre ska få möjlighet till omvårdnad vid äldreboende och färre ska behöva känna ensamhet och otrygghet i det egna hemmet”, skriver omvårdnadsnämndens ordförande, kommunalråd, Samuel Klippfalk (kd) i Vi i Solna.

    Vi lever allt längre och de flesta är också friska längre upp i åldern. Det är en stor framgång. Det är också bra att man som äldre kan bo kvar hemma allt längre och att den som vill vårdas i hemmet får den möjligheten. Men med stigande ålder ökar trots allt risken för ohälsa liksom ensamhet och en känsla av otrygghet. En av de viktigaste utmaningarna framöver är nu att se till att fler av de som upplever behov av omsorg också får del av den i tid. Det handlar om trygghet för såväl de äldre själva, som för deras anhöriga som är oroliga för sin pappa eller mamma, morfar eller mormor, farmor eller farfar.

    Kristdemokraterna i Solna arbetar för att hög ålder i högre grad ska beaktas vid kommunens biståndsbedömning för plats vid äldreboende. Fler äldre ska få möjlighet till omvårdnad vid äldreboende och färre ska behöva känna ensamhet och otrygghet i det egna hemmet. Som omvårdnadsnämndens ordförande kommer jag med andra ord fortsätta stadens viktiga arbete för bättre tillgänglighet och en värdig omsorg för Solnas äldre.

    Samuel Klippfalk (KD), Kommunalråd i Solna och ordförande för omvårdnadsnämnden