• Trygghetsrådets första trygghetsvandring

  ”Tillsammans har vi noterat flera områden där enkla åtgärder kan öka såväl trivseln som tryggheten i Solna”, säger Samuel Klippfalk (KD), ordförande för Trygghetsrådet i Solna.

  Den 21 oktober genomförde nya trygghetsrådet sin första trygghetsvandring i Solna. Vandringen genomfördes med aktörer som Polisen, Bostadsstiftelsen Signalisten samt Stockholmståg och utgick från Solna station, fortsatte längs Frösundaleden, passerade före detta Fridhemsskolan och avslutades vid Solna centrum.

  Syftet med trygghetsvandringen var att inventera stadsmiljön ur ett trygghetsperspektiv med fokus på klotter, renhållning och utrymmen som upplevs som otrygga eller riskerar att bli brottsplatser.

  – Det här var vår första trygghetsvandring med trygghetsrådet och jag vill tacka de som valde att delta. Tillsammans har vi noterat flera områden där enkla åtgärder kan öka såväl trivseln som tryggheten i Solna, säger Samuel Klippfalk (kd), ordförande för Trygghetsrådet.

  – Som ordförande vill jag systematisera och öka frekvensen av trygghetsvandringar. Trasiga skyltar, klotter och otrygga buskage behöver tas bort på fler håll i Solna och genom fortsatt samverkan med lokala samhällsaktörer kommer vi att kunna göra mycket för att lyfta vår gemensamma stadsmiljö, menar Klippfalk.

  För mer information:

  Samuel Klippfalk (KD), Kommunalråd och Trygghetsrådets ordförande i Solna stad

  Christian Carlsson (KD), Politisk sekreterare i Solna stad