• I styrelsen/nämnder 2019-2022

  Ledamöter och ersättare i Regionstyrelsen, nämnder och andra uppdrag där personerna är valda för perioden 1 januari 2019 till 31 december 2022.

  I Region Västernorrland samverkar vi med Centerpartiet och Sjukvårdspartiet Västernorrland i opposition.

  Regionstyrelsen

  • Mona Hammarstedt, ledamot
  • Bo Grafström, ersättare

  Hälso- och sjukvårdsnämnden

  • Michal Zakolski, ledamot
  • Carl-Olof Svensson, ersättare

  Nämnden för hållbar utveckling

  • Joachim Jonsson, 2:e vice ordförande (i egenskap av 2:e vice ordförande i Nämnden för hållbar utveckling är Joachim även ledamot i Rådet för jämställdhet/jämlikhet och folkhälsa samt är ersättare i Regionala samverkansrådet)
  • Hans Brynielsson, ersättare

  Patientnämnden – Etisk nämnd

  • Maria Borgehammar, ersättare

  Medborgarpanelen

  • Göran Brorsson, ledamot

  Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län (KTM)

  • Henrik Sendelbach, vice ordförande (är även ordförande i Bussgods Västernorrland AB, ledamot i Norrtåg AB:s ägarråd samt ersättare i Nya Ostkustbanan AB:s ägarforum och Partnerskapet Atlantbanan)

  Landstingens ömsesidiga försäkringbolag (LÖF)

  • Emil Esping, ombud

  Mittnordenkommittén

  • Bo Grafström, ledamot

  Samordningsförbundet Ånge

  • Mona Hammarstedt, ersättare

  Stiftelsen Länsmuseet Västernorrland

  • Sverker Ågren, ersättare

  Stiftelsen Pensionskassan för beväringsmanskap och afskedade båtmän med deras enkor och barn inom Westernorrlands län

  • Mona Lundqvist, ledamot

  Västernorrlands trafiksäkerhetsförbund (NTF)

  • Gunlög Jacobsson, ledamot

  Viltförvaltningsdelegationen

  • Sören Ödmark, ersättare

  Övervakningsnämnden

  • Mona Lundqvist, ersättare

  Jurymän i tryckfrihetsmål

  • Göran Brorsson, juryman i första gruppen
  • Kenneth Högberg, juryman i första gruppen
  • Malin Skarin, juryman i andra gruppen