• I nämnder/utskott 1971-1973

    KDS ledamöter och ersättare (suppleanter) i nämnder och utskott samt andra uppdrag där personerna är valda för perioden 1971-1973.

    Undervisningsutskottet

    Eric Freij, ledamot