• I landstingsfullmäktige 1991-1994

  Kristdemokratiska Samhällspartiet (KdS) ledamöter och ersättare i landstingsfullmäktige i Västernorrlands län invalda mandatperioden 1991 till 1994.

  Ledamöter

  Berit Andersson
  Ulla Lindgren (vice gruppledare)
  Louise Lönneborg-Parkman
  Hans Wallenberg
  Sverker Ågren, Sollefteå (gruppledare)

  Ersättare

  Fritz Hultgren
  Ulla-Britt Sundin
  Hans Brynielsson