• I landstinget 1970-1973

  Landstingsfullmäktige

  KDS ledamöter och ersättare i landstingsfullmäktige i Västernorrlands län invalda mandatperioden 1970 till 1973.

  • Ledamot: Eric Freij, lantbrukare, Husum, ledamot invald i Ångermanlands tredje valkrets
  • Suppleant: Karl Fahlgren, förman, Gullänget
  • Suppleant: Bernt Boström, kamrer, Domsjöverken

  Valberedningen

  – ingen representation-

  Sjukvårdsutskottet

  – ingen representation-

  Undervisningsutskottet

  • Eric Freij, ledamot

  Finansutskottet

  – ingen representation-

  Allmänna utskottet

  – ingen representation-

  Förvaltningsutskottet

  – ingen representation-