• I styrelser/nämnder 1986-1988

  Ledamöter och ersättare i Regionstyrelsen, nämnder och andra uppdrag där personerna är valda för perioden 1 januari 1986 till 31 december 1988.

  Valberedningen

  • Göran Sydhage, ledamot
  • Sverker Ågren, suppleant

  Förvaltningsutskottet (tillika Hälso- och sjukvårdsnämnd)

  • Sverker Ågren, ersättare

  Tekniska nämnden

  • ingen representation

  Utbildnings- och kulturnämnden

  • ingen representation

  Omsorgs- och sociala nämnden

  • Ulla Lindgren, ersättare

  Tandvårdsnämnden

  • Urban Alehagen, ersättare

  Landstingsrevisionen

  • Sture Nordin, ersättare

  Direktionen för Medelpads förvaltningsområde

  • Lars Lindén, ersättare

  Direktionen för Härnösands förvaltningsområde

  • ingen representation

  Direktionen för Sollefteå förvaltningsområde

  • Barbro Abrahamsson, ersättare

  Direktionen för Örnsköldsviks förvaltningsområde

  • ingen representation

  Styrelsen för Ålsta folkhögskola

  • ingen representation

  Styrelsen för Hola folkhögskola

  • ingen representation

  Styrelsen för Musik i Västernorrland

  1 januari 1987 till 31 december 1988.
  Suppleant: Stellan Söderberg

  Styrelsen för Österåsens hälsohem

  • Sverker Ågren, ersättare

  Jurymän i Tryckfrihetsmål

  • Göta Sahlman, juryman i första gruppen