• Marknadsdag med samtal om Räddningstjänsten

  Det var regnigt på Värnamo marknad i dag, men vi var några tappra kristdemokrater som passade på tillfället att bjuda på kaffe och hjärtan av våfflor vid Seniorförbundets våffelvagn. Efter veckans medierapportering om Räddningstjänsten var det naturligtvis flera som var oroliga för att vi ska lägga ner Räddningstjänsten i Bor. Då var det skönt att kunna lugna dem med att säga att det ska vi inte och förklara vad som egentligen är på gång. Jag kunde också berätta att vi i Miljö- och stadsbyggn...

 • Mer räddningstjänst i hela kommunen

  När jag reflekterade över TV-intervjun om Räddningstjänsten insåg jag att vi behöver ta tillbaka initiativet. Allmänheten måste få en bakgrund till och perspektiv på det utvecklingsarbete som pågår. Det är viktigt att utmana mediebilden så att inte den sätter agendan och snävar in debatten. Jag kontaktade mina kollegor i Miljö- och stadsbyggnadsnämndens presidium, Göran Andersson (C), 1 v ordförande och Bo Svedberg (S), 2 v ordförande, och vi kom överens om att skicka denna debattartikel:

  ...
 • Min första TV-intervju

  Som jag har skrivit tidigare fortsätter Miljö- och stadsbyggnadsnämnden utveckla Räddningstjänsten och samtidigt anpassa den till en ny lägre budgetram. Ett av förslagen vi arbetar med är att alla deltidsbrandmän i Bor ska bli första insatspersoner (FIP) när de har beredskap. Det innebär att de har tillgång till ett specialutrustat fordon så att de snabbt kan vara på plats för att göra en kvalificerad tidig insats vid en olycka. En konsekvens av det är att då behövs inte räddningsstationen ti...

 • Lång debatt om mål och budget

  Vid Kommunfullmäktiges budgetsammanträde i dag hade jag anledning att äntra talarstolen vid ett par tillfällen. Dels för att svara på en fråga om riskerna med asbest vid ombyggnader och dels för att beskriva Miljö- och stadsbyggnadsnämndens bidrag till att kommunens mål ska uppnås – mänsklig tillväxt.

  (mer…)

 • Fullspäckad sommaravslutning med nämnden

  Miljö- och stadsbyggnadsnämndens sista sammanträde före sommaruppehållet bjöd som vanligt på en diger lista med ärenden – och dessutom jordgubbstårta till kaffet! 🙂 Förutom alla bygglov och planer som det blir i en växande kommun hann vi information om översiktsplanearbetet, bereda organisationsförslag för Räddningstjänstens utveckling, anta riktlinjer för markanvisning och svara på en skrivelse om att förbjuda tiggeri utanför butiker.

  (mer…)

 • Nämndutbildning om Räddningstjänsten

  I dag har vi haft utbildning inom Miljö- och stadsbyggnadsnämndens tredje stora verksamhetsområde nämligen Räddningstjänsten.  Det var många lagar och regler att gå igenom, men mest halsbrytande var nog ändå att få kasta sig utför stången som brandmännen använder när det är utryckning. 😀

  (mer…)

 • Vindkraft, bensinmack, laddningsplatser och ny huvudled

  Jag har sagt det förr och jag säger det igen, Miljö- och stadsbyggnadsnämnden är fantastiskt intressant med sina många skiftande frågor. Vid dagens sammanträde kunde vi som vanligt bevilja några nya bygglov, bland annat till tre vindkraftverk som också fick ett antal försiktighetsåtgärder avseende miljön att följa. Den elen kan ju passa bra till laddningsplatserna som vi också beslutade om… 😉

  (mer…)

 • Nämndutbildning med lite av varje

  Miljö- och stadsbyggnadsnämnden har en omfattande verksamhet. Vi har redan haft en utbildningsförmiddag för nämndens ledamöter om plan- och byggfrågor. På utbildningen i dag lyfte vi fram en mängd skilda saker som mätning, geografiska informationssystem (GIS), markhantering, exploateringsfrågor, miljö- och hälsoskydd, livsmedel, alkohol och brandfarlig vara. Allt detta, och mycket mer, är områden som nämnden har fått Kommunfullmäktiges delegation att ge tillstånd och utöva tillsyn inom. Det ä...

 • Lärorikt studiebesök på Flexator

  I dag har jag varit i Anneberg och tittat på Flexators anläggning där. Flexator bygger modulbyggnader, exempelvis skolor, kontor och studentbostäder. Det är de som bygger folkhögskolans nya elevboende. Deras produktionsanläggning är klart imponerande – allt byggs inomhus, så de är inte beroende av vädret och de anställda byggarna har alltid en schysst arbetsmiljö. Dessutom leder arbetssättet till lägre kostnader ju mer standardiserat man bygger. Samtidigt så finns det rika möjligheter att anp...

 • Kaffekris på kommunfullmäktige

  Fullmäktigekväll igen, men för ovanlighetens skull en onsdag eftersom det är Valborgsmässoafton i morgon. Inget av de tre ärendena från Miljö- och stadsbyggnadsnämnden väckte frågor eller debatt, men det känns bra att vara tillgänglig om någon skulle vilja fråga om något. Sammanträdet innehöll mest årsredovisningar och revisionsberättelser och under punkten Beviljande av ansvarsfrihet var det skönt att höra ett enhälligt ja avseende Upphandlingsnämnden 2014. Det enda riktigt uppseendeväckande...