• Ersättare i distriktsstyrelsen!

  Numera kan jag titulera mig 3 ersättare i distriktsstyrelsen för Kristdemokraterna i Jönköpings län – partiets största distrikt. Jag ser fram emot att börja arbeta på distriktsnivå! Tydligen tycker valberedningen att min erfarenhet av intern och extern kommunikation och mitt patos för ideologi är viktiga kompetenser i distriktsstyrelsen. Dessutom valde distriktsstämman som hölls i Huskvarna Camilla Rinaldo Miller till 1 vice ordförande för jönköpingsdistriktet och jag lyckades vända distrikts...

 • Omvald i styrelsen!

  Verksamhetsberättelse! Motionsbehandling! Partiledarnominering! Bara härliga ord! I dag hade Kristdemokraterna Värnamo årsmöte och jag blev omvald till ledamot i styrelsen. Det var ett intensivt supervalår med två goda valresultat som vi kunde lämna bakom oss. Vi bestämde oss också för att vara med och nominera partiledning och att ha en helt öppen process där alla medlemmar får vara med. Spännande! Vi antog även ett mycket angeläget uttalande om att Regeringen borde ändra den nya momsbeskatt...

 • Mina foldrar har kommit!

  Det är alltid roligt att få paket. I dag fick jag två! Direkt när de ringde från åkeriet fattade jag vad det var – foldrarna. 27 kg valfoldrar! De kom i två stora kartonger fullproppade med mitt livs första helt egna kandidatfoldrar. Jag har gått och väntat på dem ända sedan jag tryckte på knappen. 😉 Nu är de äntligen här och jag ser fram emot att få dela med mig av dem och att jag kanske till och med ska få några personkryss tack vare dem. Jag kommer i alla fall definitivt att få motion på m...

 • För en flexiblare läsårsindelning

  2011 skrev jag och Camilla Rinaldo Miller en utmärkt motion till Kristdemokraternas Riksting i Umeå. Rikstinget avslog den tyvärr… 🙁

  (mer…)

 • Dags för naturgas – för miljöns och företagens skull

  2004 bestämde sig till slut Kristdemokraterna Värnamo för att betrakta na­turgasen som en brygga till ett framtida, hållbart energisystem och därmed säga ja till en gasledning genom kommunen. Jag fick skriva motionen som lämnades in av hela fullmäktigegruppen.

  (mer…)

 • Slut kretsloppet stad/land

  Den här motionen om kretsloppet stad/land skrev jag till Värnamo Kommunfullmäktige. Min kollega Bengt Sandolf (KD) lämnade in den.

  (mer…)

 • Hållbar dagvattenhantering

  Den här motionen om hållbar dagvattenhantering skrev jag till Värnamo Kommunfullmäktige. Min kollega Leif Bäckrud (KD) lämnade in den.

  (mer…)

 • Höj utsläppen

  Den kristdemokratiska gruppen i den nybildade Miljö- och stadsbyggnadsnämnden kom på ett bra sätt att göra gatumiljöerna mindre hälsovådliga, nämligen att den tunga trafiken skulle kunna släppa sina utsläpp en bit ovanför mark. Därför skrev vi en motion om detta till Kristdemokraternas Riksting i Linköping. Rikstinget beslutade att avslå motionen.

  (mer…)

 • Broderskapstanken i lönebildningen

  Något som jag kan reta mig på är orättvisa och omotiverade löneskillnader. Därför skrev jag denna motion, där jag försöker problematisera lönesättning utifrån kristdemokratiska värden, till Kristdemokraternas Riksting i Göteborg år 1998.

  (mer…)

 • Avskaffa momsen på böcker

  Läsande och literatur är nödvändigt för att samhället ska överleva och utvecklas. I en tid när läsandet minskar ska man inte göra det dyrare än nödvändigt att köpa böcker. Därför föreslog jag Kristdemokraternas Riksting i Göteborg år 1998 att avskaffa bokmomsen.

  (mer…)