Budget 2019

Jag delar här mitt tal under budgetdebatten den 17/12 som slutade med att Hammarösamverkans budget fick bifall.  Jag hoppas detta inlägg skapar lite klarhet. Jag heter Mattias Joelsson och är gruppledare för KD på Hammarö.

 

Ordförande, jag yrkar bifall till Hammarösamverkans budgetförslag.

 

När man talar kan man antingen göra det för att få någonting sagt, eller för att man vill bli förstådd. Budgetdebatt är ofta det första, men jag önskar för den här debatten och kommande, att vi har ambitionen att förstå varandra. I slutänden har vi samma mål, att skapa ett bättre Hammarö, men en långsiktig god ekonomi.

 

Först vill jag tacka S+V för att ni presenterade ert budgetförslag redan i fredags, så att vi fick en chans att studera det. Måste erkänna att ni var duktiga i kommunikationen och fick mycket press på det. Med ord som SMS-lån och som att ”kissa på sig” beskriver ni vår budget, det var ju fyndigt formulerat. Hade det varit omvända roller hade jag varit supernöjd med mediatäckningen. Så grattis till det. Det kanske inte gynnar samtalsklimatet, det kanske inte är så vuxet av er, men jag tänker inte hänga upp mig på det, det är en del av spelet.

 

Årets budget på Hammarö har stora likheter med budgeten i Sveriges riksdag.  Det läggs en grundbudget för att man måste det, även om styret inte är klart, och till slut är det en budgetreservation med mindre förändringar som röstas igenom. Det måste läggas en budget i kommunen senast ett visst datum, oavsett om majoriteterna är klara eller inte. Därför lade det sittande majoriteten i höst ett uppdrag till samtliga nämnder att skära med 5% i sina kostnadsramar, och tillbaka får man en lista på tänkta besparingar och en konsekvensbeskrivning. De besparingarna är då förhandlade med facket vilket gör att möjligheterna till ytterligare förändringar är små. Det finns helt enkelt inte tid till att lägga ett nytt uppdrag till förvaltningarna och göra om förhandlingen igen. Därför är basen i budgeten fortfarande den 5%-iga besparingen med mindre förändringar.

 

På den besparingsbudgeten har Hammarösamverkan lagt några förändringar och det har även S+V gjort när det stod klart att de hamnade i opposition. Förändringarna i besparing mot grundbudget kan sammanfattas i att det gjorde för ont att spara på just de områdena, så vi återför några öronmärkta poster. För Hammarösamverkan betyder det pengar återförs till kulturskolan, Mörmogårds verksamhet, boendesamordnaren på Björkebo och ett antal mindre poster till som vi anser är onödiga att genomföra. I ren besparing är skillnaden mellan förslagen drygt 3 mkr. Det är inte så mycket på en budget som börjar närma sig miljarden. Det bör man tänka på innan man tar i med de värsta brösttonerna och basunerar ut hur oansvarig den andra sidans budget är.

 

Fullmäktige styr genom ramar och mål.

Med ramar menar vi hur mycket pengar varje nämnd tilldelas för att sköta sin verksamhet under kommande år. Det betyder att vi vill undvika detaljerade pekpinnar till nämnderna med pengar öronmärkta för än det ena och än det andra. Eftersom det blev en så utdragen process med maktskiftet efter valet så är det ovanligt mycket pekpinnar i den här budgeten. Pekpinnar i KFs budget är inte den nya mallen, det är undantaget.

 

Det är runt finansieringen som skillnaden är störst mellan Hammarösamverkans budget och s+v budget. Många frågar om man kan räkna in engångsposter så som vi gjort för att få budgeten i balans? Ja det kan man, det är helt ok.

Är det ett långsiktigt sätt att bygga ekonomi? Nej verkligen inte!

Varför gör vi det då? För att ge oss själva handlingsutrymme att kunna arbeta med den långsiktiga ekonomin under 2019.

 

Som opposition har vi inte haft tillgång till kommunhusets resurser och vi väntar med iver på att få börja arbeta med detta. Vi tror att det finns andra sätt för långsiktig balans och då vill vi inte höja skatten innan vi har fått göra genomlysning och undersökt alternativen. Därför kommer ju försäkringspengarna som ett välkommet bidrag för att kunna lägga en budget med överskott, vilket är ett krav. Det är för att ge oss handlingsutrymme helt enkelt.

 

Ett av de viktigaste dokumenten under 2019 och framåt är SKLs analys av vår ekonomi. Vi behöver jobba med kostnadsstruktur eftersom vi har flera områden där vi kraftigt överskrider referenskostnaderna, dvs vi gör åt mer pengar per person än vad vi har i skatteintäkter för den gruppen. Det var skarp tillsägelse från SKL. Det här kommer få fokus på olika sätt under 2019. Till framsidan på mitt ex av SKLs rapport valde jag deras bild som förklarar vad dårskap är. ”Att göra samma sak om och om igen och förvänta ett annat resultat.” Varför de valde att visa den bilden för just oss på Hammarö, kan vi fundera på var och en. Vi måste göra på nya sätt om vi vill få andra resultat.

 

Just i skattehöjningsfrågan är det en ideologisk skillnad mellan höger och vänster. Den totala mängden pengar är samma, antingen är pengarna i din personliga plånbok, eller i kommunens. Frågan är om familjerna själva ska bestämma eller om det offentliga ska bestämma åt dig i större grad. Här har vi olika syn och vi är övertygade om att människor vill i så stor utsträckning som möjligt få styra sina egna liv. Men vi är alla eniga om att vissa delar ska vi tillsammans solidariskt finansiera genom skatten.

 

Vad innebär 1 kr skattehöjning? Medianinkomsten på Hammarö var 2017, 322 791 kr.

1 kr skattehöjning blir för den personen 3228 kr mindre i plånboken, eller för en familj med två arbetande ca 6500kr/år eller knappt 550 kr/mån. För den som inte har marginalerna i sin ekonomi är detta allvarligt. Innan man tar in ännu mer pengar från medborgaren och minskar personens möjlighet att forma och styra sitt eget liv, så ska man vara övertygad om att kommunen kommer vara mer sparsam och omtänksam med de pengarna än den personen själv skulle vara. Och jag är inte så säker på det.

 

SKLs analys säger att till 2025 behöver vi reducera våra kostnader med 141 mkr. De skriver också bland mycket annat, att en förutsättning för att lyckas är att vi låter den ekonomiska saneringen vara ett överordnat mål. Då behöver vi varandra i politiken, vi behöver ett bra samarbete med tjänstemännen och vi behöver engagerade Hammaröbor. Då kan vi lyckas med det här.

 

Jag yrkar bifall till Hammarösamverkans budgetförslag.


Personpresentationer för KD Hammarö


Läs mer

Mathias Wiker


Läs mer

Maria Lloyd


Läs mer

Petra Weström


Läs mer

Kenth Carlsson


Läs mer

KD Hammarö – Valsedel 2022


Läs mer

Med hjärta för Hammarö – lokalt valprogram


Läs mer

Samverka mer med föreningslivet. Inför IOP!


Läs mer

Närvårdsplatser på Hammarö


Läs mer

Vitsippspriset 2021 tilldelas Therese Weng


Läs mer

Nya Götetorpsskolan klar!


Läs mer

Du är välkommen!


Läs mer

Skatten kan återställas med 50 öre redan 2022


Läs mer

Tillsammans kan vi!


Läs mer

Vitsippspriset 2020 går till Anna Persson


Läs mer

Nolgårds förskola behålls!


Läs mer