Med hjärta för Hammarö – lokalt valprogram

Hjärta för Hammarö

KD Hammarö arbetar för Hammarös bästa och för att varje person och familj ska få möjlighet att forma och styra sitt eget liv. Detta är vårt lokala valprogram i valet 2022.

KD Hammarö – Våra Valfrågor 2022

 • Familjen
 • 6-timmars arbetsdag för kommunanställda med barn under 7 år, så att livspusslet går ihop
 • Föräldrastöd på kvällar och helger med rådgivning till nya föräldrar
 • Trygga barn ger trygga familjer – en trygg famn på förskolan betyder mer än högskolepoäng för en 2-åring
 • Äldreomsorgen
 • Valfrihet i äldreomsorgen med privat regi – ”Den äldre i centrum”
 • Äldreboendegaranti för 85+
 • Den äldre har rätt till utvecklingssamtal med sin personliga omsorgspersonal
 • Högst 10 olika personer hos den äldre under en 14-dagsperiod
 • Alla undersköterskor ska få möjlighet till specialistutbildning i demensvård på arbetstid!
 • Digital utbildning för våra äldre
 • Pub- och Quizkväll på Särskilt boende och Trygghetsboende – ålder är bara en siffra!
 • Barnomsorg
 • Barngruppernas storlek i förskolan ska vara max 12 barn för de små och 15 för de större
 • Ge förutsättningar för valfrihet i barnomsorgen – privat, kollektivt eller ”dagmammor” och ”dagpappor”
 • Grundskolan
 • Digitala forum för ungas psykiska hälsa – chatta med en vuxen som lyssnar
 • Barn med särskilda behov ska också känna att de kan lyckas – erbjud en skola utformad efter barnets behov
 • Hammarö ska vara bland Sveriges Top-10 skolkommuner
 • Låg- och mellanstadiebarn ska ha nära till skolan
 • Alla barn förtjänar en egen skolskog och en skolgård värd namnet
 • Gymnasieskolan
 • Ridgymnasium på Hammarö
 • Möjligheten att välja skola ska fortsatt vara en rättighet – kommunal eller friskola
 • Samarbete skola näringsliv och utbildning i entreprenörskap
 • Sjukvården
 • Inrätta närvårdsplatser på Hammarö i samverkan med Region Värmland
 • Förstärka utbildning och fortbildning för personal inom LSS och Daglig verksamhet
 • Skapa mobil vård, hembesök även av läkare genom samarbete med Region Värmland
 • Utveckla God och nära vård, hälsa och omsorg. Vård och stöd utifrån behov.
 • Trygghet
 • Skapa trygga utemiljöer och nolltolerans mot skadegörelse och klotter
 • Handlingsplaner i kommunens verksamheter för kriser – in/utrymning, beredskap och övningar
 • Samhällsbyggnad
 • Vi ska ha en långsiktig planering för Hammarös utveckling
 • Ett utvecklat centrum med pop-up butiker och restauranger
 • Turismsatsning för både cykel, bil- och båtturister
 • Kommunens ekonomi
 • Det är ansvarsfullt att säga nej till kommunala skrytbyggen eller riskprojekt
 • Utveckla kommunens verksamhet så att vi kan sänka skatten
 • Föreningslivet
 • Stärk samarbetet med föreningslivet
 • Bredda föreningsbidragen till alla åldrar och kategorier – inte bara för små barn
 • Landsbygden
 • Förskolor på landsbygden ska vara kvar
 • Kollektivtrafik för alla på Hammarö
 • Kommunal vinterväghållning för fastboende på enskilda vägar
 • Bevara grönområden i bostadsområden och åkermarken
 • Ett samhälle för alla
 • SFI-undervisning ska kombineras med fadderskap och praktik
 • Undervisning för nyanlända om värderingar, lag och rätt, jämställdhet och sociala och etiska koder i Sverige
 • Svenska för våra invandrare – digitala stöd för utbildning och prov
 • Praktikplatser i kommunen för att stärka integrationen
 • Kultur och fritid
 • En simhall för alla byggs på Hammarö
 • En idrottsplats etableras vid Hammarlundens skola
 • Pojk- och flickidrotten ska ha jämlika villkor och resurser
 • Öka samarbetet med Värmlands museum och Skärgårdsmuseet
 • En mötesplats för motorintresserad ungdom
 • Miljö och klimat
 • Säker cykel- och gångpassage vid Hammaröleden vid Nolgård
 • Stimulera alla att använda den utökade kollektivtrafiken
 • Etablera laddstolpar tillsammans med butiker och ”mackar”
 • Jobb och Näringsliv
 • Välkomna nya och underlätta för våra privata företagare
 • Företagsklimatet ska upp från plats 175 till Topp 10

 


Ebba Busch besökte Stora torget


Läs mer

Personpresentationer för KD Hammarö


Läs mer

Mathias Wiker


Läs mer

Maria Lloyd


Läs mer

Petra Weström


Läs mer

Kenth Carlsson


Läs mer

KD Hammarö – Valsedel 2022


Läs mer

Samverka mer med föreningslivet. Inför IOP!


Läs mer

Närvårdsplatser på Hammarö


Läs mer

Vitsippspriset 2021 tilldelas Therese Weng


Läs mer

Nya Götetorpsskolan klar!


Läs mer

Du är välkommen!


Läs mer

Skatten kan återställas med 50 öre redan 2022


Läs mer

Tillsammans kan vi!


Läs mer

Vitsippspriset 2020 går till Anna Persson


Läs mer

Nolgårds förskola behålls!


Läs mer