Debatt nwt 15/3: Hammarö behöver en högersväng

Mattias Joelsson (gruppledare) skriver idag på nwt om vikten av att skapa valfrihet inom både barnomsorg och hemtjänst.  Se den på nwt eller läs hela debattartikeln här…

Hur svårt kan det vara att göra en fungerande högersväng i Nolgårdsrondellen på Hammarö? Där sitter du i bilkön på Lövnäsleden på morgonen, irriterat trummar du händerna på ratten och svär mellan sammanbitna tänder och ilsknar till över att det inte finns en smidigare trafiklösning i Nolgårdsrondellen så att folk kan ta sig till sina jobb i stan. Det kan väl inte vara så svårt att ordna, tänker du, och känner att blodtrycket stiger.

Jag tror inte att det är svårt alls. En extra svängfil och ett sammanvävningsfält och saken är löst. Trafiksituationen är fullt möjlig att lösa om man bara vill, men jag tror inte att vänstermajoriteten på Hammarö vill det.

Det är valår och du behöver rösta in folk som vill göra en högersväng, både en fysisk och en politisk. De allra flesta ser inte hur socialistiskt präglad kommunen är. Låt mig ge dig två exempel.

Om du söker barnomsorg finns det inga alternativ på Hammarö. Det erbjuds förskola punkt slut. En dyr verksamhet under stor press där kommunen hela tiden försöker skapa större och större enheter för att mer kostnadseffektivt bedriva verksamheten.  Förskola är bra, men formen passar inte alla alltid. Särskilt de minsta barnen är idag i för stora grupper. De kommunala dagbarnvårdarna försvann för några år sedan, kommunen slutade informera om alternativet och några år senare skyllde man på att det saknades efterfrågan och avskaffade dem. Skollagen säger att alla kommuner ska erbjuda möjlighet till pedagogisk omsorg. Det betyder att någon kan ta hand om barn i sitt eget hem och få ersättning för det. T.ex. kan några familjer bli eniga om att starta verksamhet för att ta hand om barnen under de första åren innan förskolans större grupper och intensivare dagar passar barnen. Jämför informationen om denna omsorgsform på några olika kommuners hemsidor så ser du att Hammarö kommun sticker ut negativt. Medan andra kommunen glatt informerar om möjligheten och beskriver hur man gör, så fokuserar Hammarö kommuns hemsida på att nedvärdera den omsorgsformen.

Även om pedagogisk omsorg inte skulle passa just er familj, så gör valmöjligheten att trycket på befintliga förskolor minskar. För kommunen är det dessutom en billigare driftsform. Orsaken till motståndet är alltså inte förnuftig, den är ideologisk från den röda sidan och där hänsyn till föräldrarnas olika önskemål och barnens bästa kommer i andra hand.

Att få välja utförare av hemtjänst är en självklarhet i många kommuner, men inte på Hammarö. Lagen om valfrihet (LOV) beslutades att införas under förra mandatperioden, men nya S-ledda majoriteten deklarerade att de inte tänkte genomföra det. Till slut bjöd dock kommunen in andra utförare att lämna anbud, men inbjudan var så konstruerad att inga anbud kom in. Majoriteten bjöd in med armbågen därför att de inte vill ha valfrihet.

I en vänstervriden kommun är systemet alltid viktigare än människan. Där får du mindre möjlighet att bestämma över ditt eget liv. Någon annan bestämmer åt dig. Vill du öka möjligheten att påverka ditt eget liv, så behöver kommunen göra en högersväng snarast.

Det finns ett bra alternativ att rösta på. Den gemensamma oppositionen idag består av Kristdemokraterna, Moderaterna, Liberalerna och Miljöpartiet och vi har visat ett gott samarbete under den här mandatperioden. Vi kan bli en riktigt bra majoritet framöver.

Så nästa gång du sitter i bilkön, tänk att en högersväng är möjligt om man vill, och nästa gång du går till valurnan, rösta för en högersväng för Hammarö.

Mattias Joelsson
Gruppledare, Kristdemokraterna Hammarö


Vitsippspriset 2020 går till Anna Persson


Läs mer

Nolgårds förskola behålls!


Läs mer

Var finns det politiska intresset?


Läs mer

KD och Hammarösamverkan i opposition


Läs mer

Hammarö behöver ett majoritetsstyre


Läs mer

Vitsippspriset 2019 till Lillängshamnens fiskrökeri


Läs mer

Äntligen! Nya Götetorpsskolan kommer resa sig ur askan


Läs mer

Varför är EU viktigt för Hammarö?


Läs mer

Budget 2019


Läs mer

KD Hammarö, kandidat #1 – Mattias Joelsson


Läs mer

KD Hammarö, kandidat #2 – Marianne Carlsson


Läs mer

KD Hammarö, kandidat #3 – Kenth Carlsson


Läs mer

KD Hammarö, kandidat #4 – Petra Weström


Läs mer

KD Hammarö, kandidat #5 – Magnus Eriksson


Läs mer

Debatt i NWT: Är dagens förskola bra för någon?


Läs mer

KD tar de äldres parti #äldresagenda


Läs mer