Hammarö behöver ett majoritetsstyre

Fyr

Hammarö har hamnat i en riktigt svår situation sedan en av oppositionspartiernas budget röstades igenom i fullmäktige den 22 juni. För kommunens bästa måste vi tänka om och skapa en stabil majoritet för resten av den här mandatperioden.

I första hand borde en bred koalition bildas som garanterar att oansvariga budgetar eller populistiska utspel inte röstas igenom, det är kommunmedborgarna som i slutänden förlorar på sådant.

Om en bred samverkan inte är möjlig vore det bästa för kommunen om Moderaterna och Socialdemokraterna bildar ett majoritetsstyre för resten av den här mandatperioden. Det kan ju verka konstigt att föreslå ett styre där vi själva inte ingår.Orsakerna är att vi ser hur svårt det är att enas när det är för många viljor och dels är det så att prioriteringen måste vara att sanera Hammarö kommuns ekonomi nu. Om vi inte gör det kommer det inte finnas några medel att göra politik på under kommande mandatperioder heller. KD kommer alltid tillbaka, vi behövs för att skapa ett bra Hammarö.

Situationen är mycket allvarlig på Hammarö, dels med  det svåra ekonomiska läget samtidigt som vi har en pågående pandemi som hotar kommunens ekonomi. Prognoser visar på minskade skatteintäkter samtidigt som vi får  ökade kostnader för försörjningsstöd och omsorg. Vi står dessutom mitt i ett gigantiskt byggprojekt av två förskolor och två skolor. Det krävs en stabilitet i politiken för att ro detta i hamn.

Nu är det dags för alla ansvarstagande partier att träda fram. Den politiska organisationen behöver ses över i sin helhet och omförhandlas. Högsta möjliga kompetens behöver tillsättas på varje post. Här ska inte finnas utrymme för egenintressen och maktspel. Kommunens framtida väl hänger på att tillräckligt många partier klarar den utmaningen.

Vi behöver fundera på om vi bara ska ha en kommunstyrelse för att få handlingskraft i organisationen och att koncerntänket ska slå igenom. Det är fortfarande för mycket revirtänk mellan nämnder och förvaltningar för att vi ska vara så effektiva vi kan med de medel vi har till förfogande.

Vi Kristdemokrater vill ta det ansvaret och vi ställer oss redo för att hitta ett majoritetsstyre på Hammarö. Låt oss samtala!


Personpresentationer för KD Hammarö


Läs mer

Mathias Wiker


Läs mer

Maria Lloyd


Läs mer

Petra Weström


Läs mer

Kenth Carlsson


Läs mer

KD Hammarö – Valsedel 2022


Läs mer

Med hjärta för Hammarö – lokalt valprogram


Läs mer

Samverka mer med föreningslivet. Inför IOP!


Läs mer

Närvårdsplatser på Hammarö


Läs mer

Vitsippspriset 2021 tilldelas Therese Weng


Läs mer

Nya Götetorpsskolan klar!


Läs mer

Du är välkommen!


Läs mer

Skatten kan återställas med 50 öre redan 2022


Läs mer

Tillsammans kan vi!


Läs mer

Vitsippspriset 2020 går till Anna Persson


Läs mer

Nolgårds förskola behålls!


Läs mer