KD Hammarö, kandidat #1 – Mattias Joelsson

Mattias Joelsson, KD Hammarö

I min vision av Hammarö så ritar jag ön som ett grönt hjärta i ett blått hav, men Hammarö behöver en högersväng snarast! Med det menar jag två saker…

  1. Vi behöver lösa trafiksituationen vid Nolgårdsrondellen. Långa bilköer på  Lövnäsleden på morgonen in mot Karlstad irriterar många och det blir värre hela tiden allt eftersom nya områden byggs på den sidan.  Det finns flera sätt att lösa det om bara viljan finns. En egen högersvängsfil vid rondellen ger ett bättre flöde ut på väg 236 mot Karlstad. Att justera skolstarten på de olika skolorna så att inte alla skjutsande föräldrar kommer samtidigt. En effektivare cykelled från östra sidan mot Karlstad skulle få fler att ta cykeln.
  2. Det andra jag menar med högersväng är behovet av valfrihet inom både barnomsorg och hemtjänst. Av de senaste 100 åren har 96 år haft Socialdemokratiskt styre, det har präglat kommunen mer än de flesta inser. Hammarö skulle må bra av att andra partier som vill se mer valfrihet kommer fram. I många kommuner är möjlighet att välja utförare av hemtjänst självklart, men inte på Hammarö.

Jag heter Mattias Joelsson och är gruppledare och toppkandidat för KD på Hammarö. Jag är 48 år, gift med Anna och har tre barn mellan 13 och 20. Jag jobbar som projektledare. Är idrottsintresserad och åker gärna ut med båten i vår vackra skärgård.

När P4 Värmlands valluff besökte Hammarö under valrörelsen fick vi politiker rita vår vision för kommunen. Så här ritade jag.

Har du tänkt på att Hammarö ser ut som ett grönt hjärta i ett blått hav. En ö med mycket härlig natur där människor engagerar sig och bryr sig om varandra. Sedan ritade jag en barnvagn och en rullator som får peka på att vi ska ha livskvalitet hela livet, från barnvagn till rullator. Vad är livskvalitet? För de allra flesta betyder det tid för varandra, för mig också. En gul stjärna ritade jag vid Skoghalls centrum, för ett levande centrum med samhällsservice. Givetvis ritade jag också en trafikskylt ”Högersväng påbjuden”. Båten utanför ön pekar på vår möjlighet att vara en turistkommun och attraktiv skärgårdskommun med allt vad det innebär.

Delar du visionen med mig? ja, då jobbar vi för det!

Vi har satt devisen ”medmänsklig och ansvarsfull politik” för KD Hammarö. Att vi bryr oss mycket om familjerna och de äldre hoppas jag du redan kände till. Det ansvarfulla är att våga säga nej ibland. Det är det svåraste och något tidigare majoriteter inte lyckats med. Om vi inte säger nej till det vi skulle vilja ibland, då kommer vi inte ha råd till det vi måste.

Kryssar du mig så får du engagerad politiker som vågar prioritera.


Personpresentationer för KD Hammarö


Läs mer

Mathias Wiker


Läs mer

Maria Lloyd


Läs mer

Petra Weström


Läs mer

Kenth Carlsson


Läs mer

KD Hammarö – Valsedel 2022


Läs mer

Med hjärta för Hammarö – lokalt valprogram


Läs mer

Samverka mer med föreningslivet. Inför IOP!


Läs mer

Närvårdsplatser på Hammarö


Läs mer

Vitsippspriset 2021 tilldelas Therese Weng


Läs mer

Nya Götetorpsskolan klar!


Läs mer

Du är välkommen!


Läs mer

Skatten kan återställas med 50 öre redan 2022


Läs mer

Tillsammans kan vi!


Läs mer

Vitsippspriset 2020 går till Anna Persson


Läs mer

Nolgårds förskola behålls!


Läs mer