Kristdemokraternas årsmöte 2015

Kristdemokraternas årsmöte 2015

Den 25 januari höll kristdemokraterna sitt årsmöte på Clevegården i Skoghall. Gästtalare var valledaren, tillika vice ordföranden Kenth Carlsson, som redovisade den valanalys som han gjort efter supervalåret 2014. Tyvärr gick vi från tre mandat till två i kommunfullmäktige. En intressant diskussion följde på vilket sätt vi kan dra nytta av erfarenheterna till nästa valår 2018.

Därefter genomfördes årsmötesförhandlingarna. Styrelsen omvaldes och består av följande personer: John R Pettersson ordförande, Kenth Carlsson vice ordförande, Lars Larsson sekreterare, Sten-Ove Jönsson kassör, Barbro Thelaus ledamot. Adjungerad är Mattias Joelsson som är gruppledare i fullmäktige.

Årsmötet avslutades som sig bör med trevlig samvaro under intagande av Barbro Thelaus tillverkade smörgåstårta.

 

 

På årsmötet antogs följande uttalande:
Ökad valfrihet i Barnomsorgen på Hammarö!

Kristdemokraterna på Hammarö vill ge föräldrarna större möjligheter att själva få bestämma over den barnomsorg som de egna barnen ska få.

Förskoleverksamheten på Hammarö håller en bra klass, det är alternativen som är för få.

Föräldrarna ska kunna välja på kommunal förskola, friskola och familjedaghem samt möjligheter att själva ta omhand sina barn med bra ekonomiska villkor.

Tyvärr tenderar den kommunala förskolan att snart bli det enda alternativet för Hammarös föräldrar.

De alternativ som finns idag är:

  • familjedaghem (dagbarnvårdare) som är nere i en kritisk storlek (endast 3-4 personer)
  • endast 4 st fristående förskolor som drivs som föräldra-/personalkooperativ
  • den öppna förskolan som också har en liten omfattning

Efter maktskiftet på Hammarö där S, V, C nu regerar kan vi tyvärr vänta oss att den lilla valfrihet som ändå finns kvar snart är utraderad om vi inte gör något alls.

Vi Kristdemokrater på Hammarö kommer på alla sätt att verka för att det är du som förälder som ska bestämma över formerna för dina barns omsorg och inte S, V,C politikerna i kommunhuset!

Det kommer vi att göra genom att föra fram friskolealternativ, men också genom att stimulera fler föräldrar att gå samman och använda den barnomsorgspeng som nationellt beslutades 2009. Barnomsorgspengen är ett kommunalt bidrag till enskild godkänd förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet och är möjlig att söka för att etablera nya fristående förskoleverksamheter på Hammarö. Det finns också flera kommuner i Sverige som erbjuder barnomsorgspeng till de föräldrar som är intresserade av att ta emot barn i sitt eget hem. Då kan man också få barnomsorgspeng för sitt eget barn!

Ett övergripande mål är förstås att du som förälder ska kunna vara hemma med ditt barn de första åren och att du då ska kunna få ett vettigt bidrag från kommunen för detta. Detta bidrag till dig som förälder tycker vi kan vara en stor del av den kostnad som idag kommunen har på ca 10000 kr/månad för ett barn i åldern 0-3år.

Detta uttalande antogs vid Kristdemokraterna på Hammarös årsmöte 2015-01-25.

Kenth Carlsson                    Mattias Joelsson
V. Ordförande                      Gruppledare


Personpresentationer för KD Hammarö


Läs mer

Mathias Wiker


Läs mer

Maria Lloyd


Läs mer

Petra Weström


Läs mer

Kenth Carlsson


Läs mer

KD Hammarö – Valsedel 2022


Läs mer

Med hjärta för Hammarö – lokalt valprogram


Läs mer

Samverka mer med föreningslivet. Inför IOP!


Läs mer

Närvårdsplatser på Hammarö


Läs mer

Vitsippspriset 2021 tilldelas Therese Weng


Läs mer

Nya Götetorpsskolan klar!


Läs mer

Du är välkommen!


Läs mer

Skatten kan återställas med 50 öre redan 2022


Läs mer

Tillsammans kan vi!


Läs mer

Vitsippspriset 2020 går till Anna Persson


Läs mer

Nolgårds förskola behålls!


Läs mer