Lunden – att bevara bruksidentiteten på bästa sätt

Att bygga nytt för att bevara stilen på bostadsområdet Lunden är troligen ett bättre alternativ än att lägga 60 miljoner på yttre renovering. Innan den invändiga renoveringen är klar skulle notan landa på över 90 miljoner. Väljer vi att bygga nya hus i samma stil kostar det ca 60 miljoner. Siffrorna bygger på samtal vi haft med en husleverantör inom SKLs ramavtal ”Bostadshus 2016”.  Den kostnad på 147 miljoner för nybyggnation som anges i förvaltningens underlag kommer från den firma som redan fått kontraktet att renovera. De är klara att dra igång och vill inte ha någon förlängd process med utredning av nybyggnation. Det finns därför anledning att ta in fler prisuppgifter i det här läget, och det har Kristdemokraterna gjort. Vi vill därför att kommunen gör en mer djupgående analys av alternativet att bygga husen enligt SKLs upphandlade ”Bostadshus 2016”.

En liten film kan göra en komplicerad fråga lättare att greppa


Vitsippspriset 2019 till Lillängshamnens fiskrökeri


Läs mer

Äntligen! Nya Götetorpsskolan kommer resa sig ur askan


Läs mer

Varför är EU viktigt för Hammarö?


Läs mer

Budget 2019


Läs mer

KD Hammarö, kandidat #1 – Mattias Joelsson


Läs mer

KD Hammarö, kandidat #2 – Marianne Carlsson


Läs mer

KD Hammarö, kandidat #3 – Kenth Carlsson


Läs mer

KD Hammarö, kandidat #4 – Petra Weström


Läs mer

KD Hammarö, kandidat #5 – Magnus Eriksson


Läs mer

Debatt i NWT: Är dagens förskola bra för någon?


Läs mer

KD tar de äldres parti #äldresagenda


Läs mer

Debatt i VF 27 mars: Bön från en politiker


Läs mer

Debatt nwt 15/3: Hammarö behöver en högersväng


Läs mer

Vad vill KD på Hammarö?


Läs mer

Du får ett badhus på köpet! – Hur oseriös får man bli?


Läs mer

Folkomröstning 10 december


Läs mer