Majoritetens ”Chockbudget” hotar skolkvaliteten

Precis som förväntat gick majoritetens budgetförslag igenom på kommunfullmäktige den 20 juni.

Det är en väldigt märklig budget som presenterades. Konsekvensanalyserna målar en riktigt mörk framtid, framför allt inom skolans område. Men när majoritetens besparingar minskades på sluttampen så gjordes ingen ny konsekvensanalys. Vilket i praktiken betyder att fullmäktige inte hade ett bra underlag att besluta på.

Trots att besparingarna slogs ut på två år i slutförslaget innebär det ändå så stora ingrepp i både skola och vård att det är stor risk att majoriteten sköt sig själv i foten här.

I budgetdebatten yrkade Kristdemokraterna för den gemensamma oppositionsbudgeten från M,Kd,Mp och L som betyder bibehållna ramar för 2017. Gruppledaren, Mattias Joelsson, påpekade att Hammarös skola är extremt effektiv, vi har 4:e lägsta kostnaden per betygspoäng och Sveriges lägsta kostnader för elever som inte fullföljer gymnasiet. Det betyder att det redan är en slimmad verksamhet och det är stor risk att man når en ”tipping point” där det rasar fort vid för hårda besparingar.

Det man sparar på skolan idag kan bli en utgift på socialförvaltningen om några år.

Nu var det ramarna för nämnderna som klubbades och i september/oktober ska detaljbudget per nämnd att beslutas. Kristdemokraterna vill där se strukturella förändringar som hindrar att kostnaderna växer i den takt vi haft de senaste åren. På 10 år har t.ex. förskolans kostnader nära dubblerats, från drygt 50 miljoner till 100 miljoner 2015. Det är dags att diskutera maxtaxans konstruktion. Maxtaxan ger inga incitament för föräldrarna att vara mer med sina barn så snart man nått maxtaxetaket. Hammarö kan inte heller lägga beslag på alla utbildade förskollärare. Vi har 90% förskollärare idag medan rikssnittet ligger under 50% och lagkravet är ca 35%. På sikt måste vi kunna erbjuda fler barnskötare arbete, och låta förskollärarna göra det arbete de utbildat sig för. Det är en kostnadsfråga som vid annan fördelning betyder mellan 5 och 10 miljoner i minskade kostnader. Dessutom ger det möjlighet till arbete även för den som inte studerat vid universitet i 3,5 år.

Trots mörka utsikter kan vi ändå se ljust på att vi i 2017 års budget inte behöver avsätta pengar i ytterligare aktieägartillskott till Sätterstrand Business Park, för då finns inte den verksamheten längre. Det såg vi i oppositionen till att driva igenom.


Vitsippspriset 2019 till Lillängshamnens fiskrökeri


Läs mer

Äntligen! Nya Götetorpsskolan kommer resa sig ur askan


Läs mer

Varför är EU viktigt för Hammarö?


Läs mer

Budget 2019


Läs mer

KD Hammarö, kandidat #1 – Mattias Joelsson


Läs mer

KD Hammarö, kandidat #2 – Marianne Carlsson


Läs mer

KD Hammarö, kandidat #3 – Kenth Carlsson


Läs mer

KD Hammarö, kandidat #4 – Petra Weström


Läs mer

KD Hammarö, kandidat #5 – Magnus Eriksson


Läs mer

Debatt i NWT: Är dagens förskola bra för någon?


Läs mer

KD tar de äldres parti #äldresagenda


Läs mer

Debatt i VF 27 mars: Bön från en politiker


Läs mer

Debatt nwt 15/3: Hammarö behöver en högersväng


Läs mer

Vad vill KD på Hammarö?


Läs mer

Du får ett badhus på köpet! – Hur oseriös får man bli?


Läs mer

Folkomröstning 10 december


Läs mer