Olägenheter istället för bättre lägenheter

Måndag 25 september bestämde kommunfullmäktige att lägga 60 miljoner på en ansiktslyftning av Lunden. Vi Kristdemokrater beklagar att detta beslutades utan att först göra en ordentlig utredning av alternativet att ersätta området med nya trähus enligt det upphandlade avtalet  ”Bostadshus 2016”, som Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har tagit fram åt kommunerna.

Socialdemokraterna (S) har så dåligt samvete för att de misskött Lundenområdet under många år att de troligen krävt renovering oavsett prislapp. S passar på att försöka få Kristdemokraterna (Kd) att framstå som den som vill riva och förstöra. Sanningen är att Kd vill bygga nytt och därmed bevara miljön. När kommunen köpte Lunden av Hammarö bostads AB  lovade S de boende dyrt och heligt att renovera. Då var den beräknade kostnaden max en tredjedel av dagens 60 miljoner. Nu blev det ett jättedyrt löfte de ändå väljer att infria.

Så tyvärr blev det ansiktslyftning på patienten Lunden som hade behövt ett hjärtbyte. För de boende blir det nu en lång period av olägenheter utan minsta förbättring av lägenheterna.

Så småningom kommer lägenheterna även behöva renoveras invändigt, den beräknade totalkostanden kommer då att närma sig 90 miljoner. Det betyder en ökad låneskuld i kommunen som motsvarar 20 000 kr för varje förvärvsarbetande Hammaröbo.

 


Vitsippspriset 2019 till Lillängshamnens fiskrökeri


Läs mer

Äntligen! Nya Götetorpsskolan kommer resa sig ur askan


Läs mer

Varför är EU viktigt för Hammarö?


Läs mer

Budget 2019


Läs mer

KD Hammarö, kandidat #1 – Mattias Joelsson


Läs mer

KD Hammarö, kandidat #2 – Marianne Carlsson


Läs mer

KD Hammarö, kandidat #3 – Kenth Carlsson


Läs mer

KD Hammarö, kandidat #4 – Petra Weström


Läs mer

KD Hammarö, kandidat #5 – Magnus Eriksson


Läs mer

Debatt i NWT: Är dagens förskola bra för någon?


Läs mer

KD tar de äldres parti #äldresagenda


Läs mer

Debatt i VF 27 mars: Bön från en politiker


Läs mer

Debatt nwt 15/3: Hammarö behöver en högersväng


Läs mer

Vad vill KD på Hammarö?


Läs mer

Du får ett badhus på köpet! – Hur oseriös får man bli?


Läs mer

Folkomröstning 10 december


Läs mer