Sätterstrand är bästa platsen för särskilt boende.

Yttrande över ”Lokalisering av särskilt boende”

Svar på inbjudan från kommunstyrelsens ordförande att inkomma med synpunkter angående lokalisering av nytt särskilt boende före den 9 februari.

Kristdemokraterna på Hammarö har tagit del av underlaget för beslut om lokalisering av nytt särskilt boende på Hammarö. Av de 4 alternativ som i underlaget bedömts som mest lämpliga förordar Kristdemokraterna att lokaliseringen sker på Område 4 ”Sätterstrand”

För boendemiljön och utbyggnadsmöjligheter framstår Sätterstrand, med sin lugna och vackra miljö, som bästa alternativet. Möjligheten att bygga i ett plan är en mycket viktig parameter. Sätterstrand är utpekat som ett område för expansion och att börja med boendet kan vara helt rätt. Vid lokalisering på Sätterstrand behöver allmänna kommunikationerna förbättras, något som är efterfrågat av fler grupper t.ex. HVB-hem, företagare, förskolor.

Djupängen har många av de fördelar som finns på Sätterstrand, lugn och vacker miljö samtidigt som det ligger i nära anslutning till kommunikationer och med ett kort avstånd till centrala Skoghall. Det är främst de långsiktiga övervägandena som talar emot alternativet Djupängen.

Nackdelen på Djupängen att ett boende låser området från vidare utveckling som utbildning, sport och friluftsområde. Alternativ användning av Djupängen-området är expansion av Hammarö Arena, t.ex. en framtida högstadieskola eller en ny fotbolls/friidrottsanläggning om/när Lunnevi flyttas för att ge plats för bostadsbyggande för att främja centrumutveckling.

I centrala Skoghall ser Kristdemokraterna det som lämpligare att placera ett trygghetsboende där de boende är friskare och aktivare. Närhet till butiker och service uppskattas av den gruppen. Att ytorna för att bygga ett särskilt boende i centrum är så begränsade att det idealiska boendet i ett plan inte är möjligt, är avgörande för att inte välja detta alternativ för ett särskilt boende. Den fridfulla och naturnära miljö som eftersträvas är inte lika väl tillgodosedd i centrum.

För Kristdemokraterna på Hammarö 28 januari 2015

Mattias Joelsson

Gruppledare


Vitsippspriset 2020 går till Anna Persson


Läs mer

Nolgårds förskola behålls!


Läs mer

Var finns det politiska intresset?


Läs mer

KD och Hammarösamverkan i opposition


Läs mer

Hammarö behöver ett majoritetsstyre


Läs mer

Vitsippspriset 2019 till Lillängshamnens fiskrökeri


Läs mer

Äntligen! Nya Götetorpsskolan kommer resa sig ur askan


Läs mer

Varför är EU viktigt för Hammarö?


Läs mer

Budget 2019


Läs mer

KD Hammarö, kandidat #1 – Mattias Joelsson


Läs mer

KD Hammarö, kandidat #2 – Marianne Carlsson


Läs mer

KD Hammarö, kandidat #3 – Kenth Carlsson


Läs mer

KD Hammarö, kandidat #4 – Petra Weström


Läs mer

KD Hammarö, kandidat #5 – Magnus Eriksson


Läs mer

Debatt i NWT: Är dagens förskola bra för någon?


Läs mer

KD tar de äldres parti #äldresagenda


Läs mer