Skollokalsutredning helt utan barnperspektiv

Utredningen om framtida skollokaler på Hammarö är ute på remiss till den 15/6-2016. Vi kan konstatera att det inte med en enda mening reflekteras utifrån vad som är bäst för barnen. De enda perspektiven som lyfts fram är ”ekonomiska och pedagogiska effektivitetsvinster”. Detta är Kristdemokraternas allvarligaste kritik mot utredningen som trots allt ska vara underlag för kommunfullmäktige att ta gå till beslut på. Det hänvisas inte heller till några vägledande principer för skolplanering. För oss i Kristdemokraterna på Hammarö är det viktigt att små barn ska ha nära till skolan, att samhällsplaneringen görs både familjevänlig och miljövänlig och att vi hellre lägger pengar på lärare än på räntekostnader på fastigheter när det valet är möjligt.

Utan vägledande principer kan man hamna i en slutsats som är ekonomisk rätt för stunden, men där man i framtiden får betala notan på Socialnämndens budget om barnen blir till ungdomar som hamnar snett.


Personpresentationer för KD Hammarö


Läs mer

Mathias Wiker


Läs mer

Maria Lloyd


Läs mer

Petra Weström


Läs mer

Kenth Carlsson


Läs mer

KD Hammarö – Valsedel 2022


Läs mer

Med hjärta för Hammarö – lokalt valprogram


Läs mer

Samverka mer med föreningslivet. Inför IOP!


Läs mer

Närvårdsplatser på Hammarö


Läs mer

Vitsippspriset 2021 tilldelas Therese Weng


Läs mer

Nya Götetorpsskolan klar!


Läs mer

Du är välkommen!


Läs mer

Skatten kan återställas med 50 öre redan 2022


Läs mer

Tillsammans kan vi!


Läs mer

Vitsippspriset 2020 går till Anna Persson


Läs mer

Nolgårds förskola behålls!


Läs mer