Skollokalsutredning helt utan barnperspektiv

Utredningen om framtida skollokaler på Hammarö är ute på remiss till den 15/6-2016. Vi kan konstatera att det inte med en enda mening reflekteras utifrån vad som är bäst för barnen. De enda perspektiven som lyfts fram är ”ekonomiska och pedagogiska effektivitetsvinster”. Detta är Kristdemokraternas allvarligaste kritik mot utredningen som trots allt ska vara underlag för kommunfullmäktige att ta gå till beslut på. Det hänvisas inte heller till några vägledande principer för skolplanering. För oss i Kristdemokraterna på Hammarö är det viktigt att små barn ska ha nära till skolan, att samhällsplaneringen görs både familjevänlig och miljövänlig och att vi hellre lägger pengar på lärare än på räntekostnader på fastigheter när det valet är möjligt.

Utan vägledande principer kan man hamna i en slutsats som är ekonomisk rätt för stunden, men där man i framtiden får betala notan på Socialnämndens budget om barnen blir till ungdomar som hamnar snett.


Vitsippspriset 2019 till Lillängshamnens fiskrökeri


Läs mer

Äntligen! Nya Götetorpsskolan kommer resa sig ur askan


Läs mer

Varför är EU viktigt för Hammarö?


Läs mer

Budget 2019


Läs mer

KD Hammarö, kandidat #1 – Mattias Joelsson


Läs mer

KD Hammarö, kandidat #2 – Marianne Carlsson


Läs mer

KD Hammarö, kandidat #3 – Kenth Carlsson


Läs mer

KD Hammarö, kandidat #4 – Petra Weström


Läs mer

KD Hammarö, kandidat #5 – Magnus Eriksson


Läs mer

Debatt i NWT: Är dagens förskola bra för någon?


Läs mer

KD tar de äldres parti #äldresagenda


Läs mer

Debatt i VF 27 mars: Bön från en politiker


Läs mer

Debatt nwt 15/3: Hammarö behöver en högersväng


Läs mer

Vad vill KD på Hammarö?


Läs mer

Du får ett badhus på köpet! – Hur oseriös får man bli?


Läs mer

Folkomröstning 10 december


Läs mer