Var finns det politiska intresset?

En högst aktuell och viktig debattartikel om politiskt engegemang av Kenth Carlsson, ordförande för Kristdemokraterna Hammarö.
Artikeln publicerades i NWT 2020-09-26

Var finns det politiska intresset på Hammarö?
Vår demokrati upprätthålls genom val vart 4:e år. Då kan du bestämma vilket parti och vilka personer
som ska bestämma över dig, din familj, ditt företag och all kommunal verksamhet på vårt vackra
Hammarö. Det finns idag inget annat sätt att utöva sina demokratiska rättigheter på än att rösta i
allmänna val, även om inlägg på sociala medier i viss mån är en källa för opinionsbildning så är det till
sist fullmäktige med sina 31 personer som bestämmer allt!

Tyvärr verkar det snart vara slut med denna demokratiska ordning om inte du, din sambo, man/fru,
granne eller kompis aktiverar dig i den kommunala politiken inför nästa val 2022. Det är ett bra
tillfälle att redan under 2021 söka sig till det politiska parti som du tycker bäst stämmer överens med
dina värderingar, bli medlem där och börja sätta dig in i hur du kan påverka Hammarös framtid. Utan
din hjälp tror jag dessvärre att vi har nått vägs ände för Hammarö som egen kommun. Enda
ljusglimten för en framtida positiv utveckling är då att söka ett samgående med storebror Karlstad.
Om nu Karlstad vill ta omhand lillebror från ”Ö:a” som visserligen är attraktiv men skuldsatt upp över
öronen!

Dagsläget är sådant att efter sommarens politiska turbulens har Mp nu har bytt sida och tagit flera
steg vänsterut och gått över till S + V! Att C sedan går dit makten finns det har vi lärt oss sen många
år tillbaka!

Nu är cirkusen över för den här gången och den 28 september tar S+V+MP+C över styret på
Hammarö. Då lägger man också ner Samhällsbyggnadsutskottet som vi var överens om efter valet
hösten 2018 var nödvändigt att inrätta för att påbörja en långsiktig styrning av kommunens
infrastruktur och byggande, baserat på kunskap om tillväxt och demografiutveckling.
Hade Samhällsbyggnadsutskottet funnits för 10-20 år sedan är jag övertygad om att ”barackskola”
varit ett okänt begrepp för oss och att den kraftiga skattehöjningen på 1,50 aldrig hade behövt göras!
Men som sagt, nu återgår vi till det oplanerade ”normaltillståndet” för Hammarö igen!
Tyvärr drabbar denna turbulens alla som bor på Hammarö och våra kvalificerade tjänstemän i
kommunen och vårt gigantiska byggprojekt av nya skolor på ett negativt sätt.

Orsaken till min allvarliga uppmaning till er alla som ”har fyllt politisk ålder” 18 år till valet 2022, är
att vi endast haft en liten tillväxt i politikerskaran under de senaste åren. Detta blir helt uppenbart
om vi ser till den ”nya” majoriteten av S+V+MP+C som tar över styret av Hammarö den 28
september. Det är idel kända ansikten som varit med sedan många år tillbaka. Medelåldern i de
ledande rollerna i våra nämnder och styrelser blir omkring 70 år! Och detta på Barnens Ö –
Hammarö!

Alltså – gå med i ett politiskt parti på Hammarö och gör det nu! Snart är det för sent…..

Kenth Carlsson
Ordförande Kristdemokraterna på Hammarö


Ebba Busch besökte Stora torget


Läs mer

Personpresentationer för KD Hammarö


Läs mer

Mathias Wiker


Läs mer

Maria Lloyd


Läs mer

Petra Weström


Läs mer

Kenth Carlsson


Läs mer

KD Hammarö – Valsedel 2022


Läs mer

Med hjärta för Hammarö – lokalt valprogram


Läs mer

Samverka mer med föreningslivet. Inför IOP!


Läs mer

Närvårdsplatser på Hammarö


Läs mer

Vitsippspriset 2021 tilldelas Therese Weng


Läs mer

Nya Götetorpsskolan klar!


Läs mer

Du är välkommen!


Läs mer

Skatten kan återställas med 50 öre redan 2022


Läs mer

Tillsammans kan vi!


Läs mer

Vitsippspriset 2020 går till Anna Persson


Läs mer