Varför är EU viktigt för Hammarö?

Make EU lagom again

KD tycker att EU ska vara lagom. EU ska fokusera på frågor som kräver gemensamma lösningar och hålla sig borta från sådant som sköts bättre på nationell nivå. EU ska inte höja avgiften för Sverige med 15 miljarder, EU ska prioritera om sin budget. För Hammarö är EU viktigt. Rösta den 26 maj.

EU är i grunden ett fredsprojekt. Länder som handlar med varandra, som man hela tiden samtalar med och vars studenter möts på universiteten, kommer ha mindre risk att gå i krig mot varandra. Det är en grund som ofta glöms bort, men är inget som är givet. Freden måste försvaras och där är ett lagom EU-samarbete en otroligt viktig pusselbit. Kristdemokrater tog initiativ till EUs bildande och vi vill bevara ett lagom EU.

Varför säger vi att EU ska vara ”Lagom”? Därför att i ytterlighetspolitiken ligger hotet mot EUs framtid och fredens bevarande. Brexit och EU-fientligheten på den ena sidan riskerar splittra hela EU-samarbetet och stärka nationalism och spänningar mellan länderna. På andra sidan finns federalismen som vill skapa ett Europas förenta stater där EU lägger sig i all politik. Den rörelsen hotar att krama ihjäl unionen. Ingen vill bli så hårt kramad att man inte får luft längre. EU ska inte lägga sig i föräldraförsäkringen, men EU måste ta större ansvar i klimatfrågan. Det är att verka för ett EU som är ”Lagom”.

Sverige är ett exportberoende land och EU-länderna är våra klart största handlespartners för både import och export. Även Hammarö-företagen är starkt beroende av frihet att importera och exportera varor och tjänster. Ett lagom EU värnar de friheterna utan att krama ihjäl sina medlemsländer i en federation. Hammarö behöver EU för freden och tillväxten.

KD ställer stolt upp med två riktiga toppkandidater som är allt annat än lagom. Sara Skyttedal och David Lega är företrädare som kan göra skillnad och som jobbar för ett EU som återtar sin roll att lösa gemensamma problem och stärka tillväxten. Var inte en soffliggare i EU-valet, ta chansen att rösta för ett positivt EU!

Läs här om EU-valet på Hammarö 2019


Hammarö behöver ett majoritetsstyre


Läs mer

Vitsippspriset 2019 till Lillängshamnens fiskrökeri


Läs mer

Äntligen! Nya Götetorpsskolan kommer resa sig ur askan


Läs mer

Budget 2019


Läs mer

KD Hammarö, kandidat #1 – Mattias Joelsson


Läs mer

KD Hammarö, kandidat #2 – Marianne Carlsson


Läs mer

KD Hammarö, kandidat #3 – Kenth Carlsson


Läs mer

KD Hammarö, kandidat #4 – Petra Weström


Läs mer

KD Hammarö, kandidat #5 – Magnus Eriksson


Läs mer

Debatt i NWT: Är dagens förskola bra för någon?


Läs mer

KD tar de äldres parti #äldresagenda


Läs mer

Debatt i VF 27 mars: Bön från en politiker


Läs mer

Debatt nwt 15/3: Hammarö behöver en högersväng


Läs mer

Vad vill KD på Hammarö?


Läs mer

Du får ett badhus på köpet! – Hur oseriös får man bli?


Läs mer

Folkomröstning 10 december


Läs mer