Varför är EU viktigt för Hammarö?

Make EU lagom again

KD tycker att EU ska vara lagom. EU ska fokusera på frågor som kräver gemensamma lösningar och hålla sig borta från sådant som sköts bättre på nationell nivå. EU ska inte höja avgiften för Sverige med 15 miljarder, EU ska prioritera om sin budget. För Hammarö är EU viktigt. Rösta den 26 maj.

EU är i grunden ett fredsprojekt. Länder som handlar med varandra, som man hela tiden samtalar med och vars studenter möts på universiteten, kommer ha mindre risk att gå i krig mot varandra. Det är en grund som ofta glöms bort, men är inget som är givet. Freden måste försvaras och där är ett lagom EU-samarbete en otroligt viktig pusselbit. Kristdemokrater tog initiativ till EUs bildande och vi vill bevara ett lagom EU.

Varför säger vi att EU ska vara ”Lagom”? Därför att i ytterlighetspolitiken ligger hotet mot EUs framtid och fredens bevarande. Brexit och EU-fientligheten på den ena sidan riskerar splittra hela EU-samarbetet och stärka nationalism och spänningar mellan länderna. På andra sidan finns federalismen som vill skapa ett Europas förenta stater där EU lägger sig i all politik. Den rörelsen hotar att krama ihjäl unionen. Ingen vill bli så hårt kramad att man inte får luft längre. EU ska inte lägga sig i föräldraförsäkringen, men EU måste ta större ansvar i klimatfrågan. Det är att verka för ett EU som är ”Lagom”.

Sverige är ett exportberoende land och EU-länderna är våra klart största handlespartners för både import och export. Även Hammarö-företagen är starkt beroende av frihet att importera och exportera varor och tjänster. Ett lagom EU värnar de friheterna utan att krama ihjäl sina medlemsländer i en federation. Hammarö behöver EU för freden och tillväxten.

KD ställer stolt upp med två riktiga toppkandidater som är allt annat än lagom. Sara Skyttedal och David Lega är företrädare som kan göra skillnad och som jobbar för ett EU som återtar sin roll att lösa gemensamma problem och stärka tillväxten. Var inte en soffliggare i EU-valet, ta chansen att rösta för ett positivt EU!

Läs här om EU-valet på Hammarö 2019


Personpresentationer för KD Hammarö


Läs mer

Mathias Wiker


Läs mer

Maria Lloyd


Läs mer

Petra Weström


Läs mer

Kenth Carlsson


Läs mer

KD Hammarö – Valsedel 2022


Läs mer

Med hjärta för Hammarö – lokalt valprogram


Läs mer

Samverka mer med föreningslivet. Inför IOP!


Läs mer

Närvårdsplatser på Hammarö


Läs mer

Vitsippspriset 2021 tilldelas Therese Weng


Läs mer

Nya Götetorpsskolan klar!


Läs mer

Du är välkommen!


Läs mer

Skatten kan återställas med 50 öre redan 2022


Läs mer

Tillsammans kan vi!


Läs mer

Vitsippspriset 2020 går till Anna Persson


Läs mer

Nolgårds förskola behålls!


Läs mer