• Fullmäktige 25 februari

  Fullmäktigemötet den 25 februari gick i vad Kristdemokraterna hade önskat sig. Se insändare

  Svaret på interpellationen ställd av socialdemokraterna besvarades med behovet av en bättre samordning och samförstånd för Hässleholms bästa. Samtliga politiska företrädare utom SD valde att tala om framtida arbete och försöka lämna turbulenta förekomster bakom sig.

  Från Kristdemokraterna kan bara sägas att det blev en bra debatt med framtidstro. Vi har från vårt parti under lång tid fört...

 • Årsmötesreferat

  Referat från Kristdemokraternas Årsmöte 2013

   

  Kristdemokraterna i Hässleholm höll sitt årsmöte 2013-02-13, Ebenesersalen, Hässleholm.

   

  Vid mötet utdelades Kristdemokraternas Vitsippepris för år 2012, en tavla jämte diplom, till Mötesplats Ljungdala, mottagare var föreståndare Edina Burazerovic. Hon informerade om arbetet på Mötesplatsen som omfattar en mycket bred verksamhet.

  Priset hade följande motivering:

   

  ӁRETS VITSIPPEPRIS ...
 • Årsmöte 2012-02-16

  Årets vitsippepris tilldelades Familjens Hus, Hässleholm. Deras representant och samordnare Maria Claesson tackade för utmärkelsen och berättade om verksamheten som omfattar barnmorskemottagning, barnhälsovård, öppen förskola samt social rådgivning och svarade på frågor om verksamheten.

  Kommunalrådet i Markaryd Bengt Germundsson redogjorde för den familjepolitiska arbetsgruppens rapport samt svarade på frågor om denna. Han höll även ett intressant tal om aktuella allmänpolitiska frågor...