• Vårdnadsbidraget (S)krotas

    Vårdnadsbidrag infördes i Upplands-Bro för andra gången i november 2012. Dessförinnan infördes det 1992. Nu liksom då tänker socialdemokraterna förbjuda det vid en valvinst. I Upplands-Bro är det cirka 15 familjer som under framförallt kortare tid sökt och fått vårdnadsbidrag, kanske i väntan på förskoleplats.

    Familjepolitiken är nog den största skillnaden i svensk politik. Full valfrihet erbjuder kristdemokraterna och ju längre ut på vänsterskalan man kommer begränsas familjernas egna...

  • Om Stationsvägen i Bro

    Jag förstår den oro många känner över detta bygglovsärende. Det har spridits en massa rykten och felaktiga flygblad som spätt på oron och det beklagar jag mycket. Själva bygglovsfrågan har hanterats av Bygg och Miljönämnden och dess förvaltning och avgörs slutligen nu på torsdag 14/8 2014. Arbetsutskottet har beslutat avslå ärendet och nämnden beslutar på torsdag.

    Eftersom jag själv dels inte haft någon som helst kännedom om detta ärende före de boende slog larm i somras så har jag öve...