• Jag blev uppringd igår…

  Jag blev uppringd igår av en Liberal kollega. -Vet du om att privata skolutövare lägger fler kronor på eleverna än vad kommunala skolor gör. Jag har fått uppgifterna från en säker källa sa han. Jag tror honom fullt ut!

  Den propaganda som vänsterpartierna S, V och MP driver mot privata skolutövare är ofullständig, bristfällig och mestadels lika falsk som ett grannlands härskares propaganda.

  Nio av tio elever går i kommunala skolor ändå drivs en propaganda mot andra skolhuvudmän s...

 • Vid kommunfullmäktige i juni beslutades…

  Vid kommunfullmäktige i juni beslutades…om några viktiga detaljplaner.

  Norrboda

  Vid Brunna handelsområde ”Brunna Park” har tagits fram ett förslag med bostäder, skola och äldreboende. En ny vägdragning till området bakom Coop så att trafik som ska till handelsområdet inte tråcklar sig igenom bostadsområdena på samma sätt som idag. I avtalet med exploatören möjliggörs också en gång- och cykelbro över Granhammarsvägen till idrottsplatsen. En säkerhet inte minst f...

 • Här kommer Alf Svensson

  När partiet kom in i riksdagen och regeringen blev intresset för partiledaren enormt. Bonniers gav ut boken ”Här kommer Alf Svensson” och vi som partiets förlag var med på ett hörn och sålde boken internt och medelst annonser vår tidning. Omslaget på boken pryddes av en cyklande partiledare på grusväg i en sommargrön omgivning. Utan cykelhjälm!!! Upprördheten över detta meddelades oss som brukligt när svenskar upprätthåller ordning och lag och sedvänjor eller vad man nu ska kalla ...

 • Hur mår vi?

  Hur vi behandlar våra äldre berättar hur vårt samhälle mår! Det är möjligen en devis som kan användas i tider av normala förhållanden utan att avsändaren misstänkliggörs för onda politiska avsikter. I det tillstånd vi idag befinner oss är ämnet mer eller mindre tabu.

  Många av oss har en eller flera äldre att relatera till om hur det fungerar vanligtvis och hur det ser ut i idag. Verkligheten går inte att förneka eller tänka bort. Samtidigt är verkligheten för nästan alla en mardröm. Dö...

 • Leda i karantän

  En märklig upplevelse och verklighet. Solen skiner vädret är varm tussilagon och blåsippan kommer fram jämte tidiga trädgårdsväxter. Allt är som vanligt men…

  Vi ska hållas isär på grund av dödsviruset.

  Att Hans Rosling varnade för detta som en av mänsklighetens största faror i sin bok tog många jämte mig ingen som helst notis om. Nu är vi där.

  Frustration över den omedelbara hälsofaran och generationsrisker blandas med konkreta varsel, massavskedanden och föreståend...

 • När drevet går!

  ARKEN

  Alltsedan Arken etablerade sig i Upplands-Bro har församlingsverksamheten och deras lokalfråga varit ett omstritt ämne. Grunden kan bl.a vara att det började med att ett par präster och en diakon bröt sig ur Svenska Kyrkan i Kungsängen och började en verksamhet i Lillsjöskolans matsal av sk ”frikyrklig karaktär”. Fiendskapen hade tidigt stöd hos vissa politiska partier. Man ville få bort dem från kommunen. Detta var i mitten på åttiotalet.

  När jag började i pol...

 • Ovärdigt åldrande

  Igår tillbringade jag dag och kväll på akuten. Jag förvånades över mängden åldringar i korridorerna. I livets slutskeden.   I båset intill med draperi emellan kom en av landets mest kända författare som fallit. Jag kände igen honom ganska direkt och hade gärna förmedlat min glädje över det han gjort i livet. Men han var sig inte lik. Hade drabbats av demens och uppträdde aggressivt. Hotade personalen med fysiskt våld. Väktare fick tillkallas. Hans medföljande vuxna barn grät och lämnade när s...

 • Lokalbidraget till friskolor skjuts fram

  Vid kvällens kommunfullmäktige yrkar S+V+MP att återremittera förslaget att införa ett likvärdigt lokalbidrag oavsett kommunal eller fristående huvudman för att kunna driva och bygga ny skola.

  Argumenten från oppositionen är i allra högsta grad diversifierade. Vänsterns argument handlar om vinster hos fristående huvudmän även om verkligheten i dagens ämne handlar om motsatsen. Miljöpartiets argument om ”hyresrabatter” är som en oseriös bilhandlare som vill få köparen att up...

 • I kväll gör vi Engelska skolan möjlig i Bro.

  I kväll kommer kommunfullmäktige att pröva frågan om likvärdig kostnadstäckning för såväl kommunala skolor som fristående skolor. Idag kan ingen friskola bygga och starta skola i Upplands-Bro. Ersättningen är idag lägre för en nybyggd friskola än motsvarande kommunal skola.

  Sedan 1991 då friskolereformen infördes i Sverige har inte en enda av de större friskolorna valt att bygga och driva skola i Upplands-Bro. Skälet till det är den låga lokalersättningen. Den täcker inte ens hälften a...

 • Manifestation mot brottsligheten i Bro

  Idag arrangerade kommunen en snabbt ihopkallad manifestation mot den ökande brottsligheten i Bro. Idag publicerade också Expressen en artikel om utvecklingen i Bro där otryggheten är den största i länet. Polisen beskriver den upplevda otryggheten på ett sätt som kan verka avledande från verkligheten, då flertal skjutningar och ett dubbelmord inte kan förklaras bort. Men nyhetsförmedling och sociala mediers roll i rapporteringen har i Expressenartikeln fått mycket stort utrymme. Polisens tillk...