• EU-nytt 1/14

  Januari 2014 – aktuella notiser sammanställda av Leif Hallberg

  eu_flagga-webb

  EU-valrörelsen har börjat
  Supervalåret 2014 börjar som de flesta redan vet med valet till det nya Europaparlamentet. Medborgarna i alla EU:s 28 medlemsstater – däribland du och jag – ska då välja dem som vi vill ska företräda våra intressen i det allt viktigare EU-parlamentet.
  För Sveriges del sker EU-valet söndagen den 25 maj, och svenska KD:s kandidatlista toppas om bekant av Lars Adaktusson och Ebba Busch Thor, båda medlemmar i Seniorförbundet. Alf Svensson har avsagt sig omval.
  Valresultatet ska denna gång också ange för medlemsstaternas regeringar vem majoriteten av EU-medborgarna vill se som ny ordförande för EU-kommissionen, den centrala del av EU-maskineriet som lägger fram nya förslag för utveckling av Europeiska Unionen. Ska den nya ordföranden (efter portugisen José Manuel Barroso) bli en socialist, en liberal, eller en kristdemokrat?
  Europasocialisterna har redan nominerat sin kandidat till denna viktiga post, tyske Martin Schulz. Yttersta vänstern i Europa har enats om en ung grekisk kommunist. Den största partigruppen i EU-parlamentet, kristdemokratiska EPP, presenterar sin kandidat vid en kongress i Dublin i början av mars.
  Det blir en spännande EU-valrörelse. Och superviktig! Vilken väg ska Europa gå för att häva sig upp ur krisen, öka sin konkurrenskraft mot de nya globala stormakterna, skydda miljön, möta de ökande flyktingströmmarna på ett humant sätt och stärka mänskliga rättigheter och demokrati?

  Europaseniorerna: Stärk äldres rättigheter och möjligheter!
  Europeiska Seniorunionen (ESU) har föreslagit EPP, den största partigruppen i EU-parlamentet, att i sitt politiska handlingsprogram 2014-2019 skärpa skrivningarna om äldre européers rättigheter, möjligheter och ekonomiska trygghet.
  ESU vill bl.a. att medlemsländerna kraftfullare ska agera för seniorers tillträde till arbetsmarknaden, deras löneinkomster vid fortsatt arbete och säkrare pensioner.

  Grekland EU:s nya ordförandeland (jan – juni)
  Tillväxt, sysselsättning och social jämlikhet är Greklands prioriteringar under landets halvårslånga EU-ordförandeskap som inleddes på nyårsdagen.
  Grekland vill i första hand ta itu med den höga ungdomsarbetslösheten samt göra det lättare för små och medelstora företag att få finansiering.
  Andra prioriteringar är att förbättra den ekonomiska styrningen i euroområdet och avsluta förhandlingarna om bankunionens nästa steg. Målet är framför allt att förhindra att finanskrisen upprepas.
  Grekland vill också skärpa EU:s åtgärder mot olaglig migration och se över politiken när det gäller havsfrågor och dataskydd. En annan punkt på dagordningen är den första generationens biodrivmedel och skiffergas.

  Nytt EU-program för att bekämpa bedrägerier och smuggling
  EU-parlamentet antog nyligen ett nytt handlingsprogram (Hercule III) för att bättre skydda Unionens finanser mot bedrägerier och smuggling. Konkret handlar det bl.a. om ny och effektivare utrustning för att identifiera smuggelgods i lastbilar och avslöja falska varudokument.
  Smugglingsligorna utvecklar hela tiden sina metoder, och därför måste också EU:s medlemsstater tillsammans förbättra sina motmedel. Under 2011 förlorade medlemsländerna totalt närmare 100 miljarder kronor enbart på cigarettsmuggling, pengar som gick rakt ned i fickorna på kriminella organisationer.