• Jan Erik Ågren Förbundsordförandebrev Dec 2014

  Jan Erik Ågren
  Vän och senior, oavsett var du bor i vårt avlånga land.
  Jag vill börja med att tacka Dig för vad Du gjort för den kristdemokratiska rörelsen under det år som snart gått.

  Kanske kryssade Du för Lars Adaktusson i valet till Europaparlamentet, där han efterträdde Alf Svensson. Där gör nu Lars en gedigen insats för oss tillsammans med många kristdemokrater från andra EU-länder. Också länder som efter Sovjetunionens fall återfått sin självständighet och blivit demokratier.
  2014 har kallats supervalår då vi förutom EU-valet också hade val till riksdag, landsting, regioner och kommuner. Tyvärr förlorade vi och alliansen regeringsmakten och socialdemokraterna bildar nu regering tillsammans med miljöpartiet och med stöd av vänsterpartiet.
  Det är en minoritetsregering och när de förlorade omröstningen om budgeten meddelade statsminister Stefan Löfvén att han tänker utlysa ett extra val till den 22 mars nästa år.
  Förberedelserna för det valet är nu i full gång och vi hoppas att det ska gå bättre då för oss och för Alliansen. Det är nu viktigt att vi tar vara på möjligheten att ännu tydligare visa på vår kristdemokratiska profil. Det är skillnad när man vill bygga samhället på den kristna värdegrunden.
  Våra nya kristdemokratiska vänner från f.d. Sovjetunionen, alltså Baltikum och Öst-Europa, vet vad det handlar om.
  Vi närmar oss än en gång slutet på ett år. Hur ett år har varit beror ju till stor del på hur man haft det själv. Är man 65+ har man ju hunnit vara med om en hel del, både positivt och negativt. Man har  livserfarenhet och klokskap, och man är lika värdefull som någon annan. Du kanske känner till sången “Du vet väl om att Du är värdefull”. Ibland kan vi behöva påminna varandra om det, vi som är åldersrika.
  Vi som bor i Sverige lever i ett av världens rikaste länder, också ett av de länder som skonats från krig och farsoter längre än de flesta andra. Egentligen har vi det rätt bra om vi jämför med andra, oavsett var de bor. Sanningen är nog den att det är många som skulle vilja byta med oss som bor i Sverige.
  Vi har en lång tradition av att ställa upp för andra också när det gäller människor i andra länder. Svensk Mission från olika kyrkor och samfund har lång erfarenhet av sådant arbete. Också när det gäller statligt bistånd tillhör vi de främsta länderna. Allt det ska vi vara stolta över och fortsätta med. I vår kristdemokratiska ideologi ligger ett ansvarstagande för andra människor, för vår nästa, båda på hemmaplan och i andra länder. Också för de som flyr för sina liv och kommer till oss.
  Vi arbetar för att vårt samhälle ska bli fortsatt bättre för alla men främst för de sämst ställda. Det finns pensionärer som tillhör den gruppen, dit hör också en del med olika handikapp, sjuka, arbetslösa, flyktingar o.s.v.
  Livskvalité är ett positivt ord som visar en viktig del av målet med en kristdemokratisk politik.
  Alla människor har samma värde. Först när man erkänner det då kan man på ett trovärdigt sätt vara med och bygga det goda samhället i en tryggare värld. Kristdemokratiska Seniorförbundet, som är associerat till partiet Kristdemokraterna, är tacksam för att Du stöder vårt seniorförbund genom ditt medlemskap. Du kanske också är med i styrelsearbete
  Tack för Ditt stöd, det betyder mycket för oss!

  Jag vill avsluta med att önska Dig en God Jul och ett Gott Nytt År!
  Jan Erik Ågren
  förbundsordförande

  Uppsala, den 19 december 2014