• Internationella FN-dagen för äldre personer

  ESUKDSlogo

  Den 1 oktober är det 25 år sedan FN instiftade den internationella FN-dagen för äldre personer. Imorgon är det ännu mera angeläget att uppmärksamma behovet av de seniorpolitiska frågorna både för de friska och sjuka seniorerna. Solidaritet och förvaltarskap är viktiga ledord för denna utveckling, säger förbundsordförande Sture Eriksson.

  Leif Hallberg, hedersordförande i Europeiska Seniorunionen och tidigare förbundsordförande i Kristdemokratiska Seniorförbundet, och An Hermans, Europeiska Seniorunionens President, uttalar sig också om vikten av att observera denna dag. 

  I ”jämställdhetens” Sverige brister det mycket i jämställdhet för den växande äldrebefolkningen jämfört med andra ålders- och intressegrupper i samhället. Det konstaterandet gör Leif Hallberg som fortsätter: Ett samhälle som vill sätta människorna med deras behov och livsvillkor i centrum måste komma ihåg att också stärka de äldre medborgarnas roll och inflytande.
  Du kan läsa Leif Hallbergs uttalande här: Uttalande på Internationella FN-dag

  An Hermans i ett pressmeddelande skriver: ”As president of the European Seniors’ Union (ESU) I invite everyone to CELEBRATE the International Day of Older Persons. An increase of life expectancy creates new opportunities and participating in community life gives strength and joy. We want to share our life experience. Also on political policy levels. Also in Europe. I can experience this every day in the ESU. Those are reasons to thank and to celebrate.”
  Du kan läsa An Hermans pressmeddelande här: Message of An Hermans