• Pressmedd: KD Seniorerna fortsätter kampen för lika skatt på lön och pension.

  PRESSMEDDELANDE 2/2015
  22 april 2015

  KD Seniorerna fortsätter kampen för lika skatt på lön och pension.

  Kristdemokratiska Seniorförbundet höll sitt Seniorting i Stockholm den 17 april 2015.

  Talare vid tinget var kristdemokraternas blivande ordförande Ebba Bush Thor, som under nomineringsprocessen haft seniorförbundets stöd. Vidare medverkade Leif Hallberg, hedersordförande i Europeiska Seniorunionen (ESU) och Seniorförbundets nyvalde ordförande Sture Eriksson.

  Vid tinget behandlades ett antal motioner, såväl interna som till kristdemokraternas riksting.

  – Kravet på lika skatt för lön och pension kvarstår tills det är uppfyllt, säger förbundsordförande Sture Eriksson.

  – I ett uttalande (bifogat), som enhälligt antogs av Seniortinget, lyfter KD-seniorerna fram det arbete med Kristdemokraterna som drivande kraft gjorts av Alliansregeringen för att förbättra pensionärernas situation. Sammanlagt sänktes skatten fem gånger med sammanlagt 16.45 miljarder.

  – Det var flera steg i rätt riktning, fortsätter Sture Eriksson, men vi seniorer är inte nöjda förrän skillnaderna är borta. Vi tycker att det varit en riktig inriktning att i första hand förbättra garantipensionärernas situation och den inriktningen bör kvarstå.

  Förutom Sture Eriksson, Umeå, består den nya styrelsen av Sigvard Sundkvist, Örebro, 1:e vice ordf., Elisabet Fridén, Västerås, 2:e vice ord. Ulf Lönnberg, Stockholm, Jan Erik Ågren, Uppsala, Karin Lindell, Sollentuna, Ing-Marie Nilsson Axelsson, Kristianstad, Else-Marie Lindgren, Borås, Agneta Käld, Kil, Margareta Ehnfors, Örebro och Åke Berglund, Harmånger.

   

  Kontakt:
  Förbundsordförande Sture Eriksson, 076-814 60 43, sture.eriksson@kristdemokraterna.se
  Förbundssekreterare Antonella Pirrone, 08-723 25 66, antonella@kdsenior.se

  Länken till uttalande: KDSeniorÅM15Uttalande