• Ny EU-grupp för äldrepolitiska frågor

  EUEuropeiska Seniorunionen, ESU (EPP:s seniorförbund) noterar med tillfredsställelse och glädje, att det politiska samarbetet för och med Europas starkt ökande äldrebefolkning nu fått en egen ”plattform” i EU-parlamentet.

  Hittills tio europaparlamentariker från nio medlemsländer har anmält sitt intresse för att bilda den interparlamentariska gruppen ”Friends of ESU” för återkommande diskussioner om hur äldrepolitiken kan utvecklas och förbättras, både på EU-nivå och nationellt. Från Norden deltar redan den finska EU-parlamentarikern och tidigare miljöministern Sirpa Pietikäinen.
  Gruppen kommer inte att fatta några bindande beslut utan ska utgöra ett nätverk för tankeutbyte och för att stimulera till nya politiska initiativ på det äldrepolitiska området.
  Det första mötet med Friends of ESU ägde rum den 9 december i EU-parlamentet i Bryssel och leddes gemensamt av den österrikiske europaparlamentarikern Heinz K. Becker och ESU:s president An Hermans från Belgien. Becker är även generalsekreterare för Österrikes borgerliga seniorförbund med 300.000 medlemmar och samtidigt en av ESU:s vicepresidenter.
  – En löftesrik start på ett viktigt arbete, kommenterar ESU:s hedersordförande Leif Hallberg och fortsätter:
  – Allteftersom den här nya äldrepolitiska gruppen i EU-parlamentet växer ökar också de demokratiska möjligheterna för EU:s medborgare att nå fram till parlamentet med sina egna synpunkter på de stora demografiska utmaningarna i vårt Europa. En brännande förtroendefråga!

  Friends of ESU, MEPs 1st meeting-1 141209
  Deltagarna vid gruppens första möte 9 dec

  Friends of ESU, MEPs 1st meeting-2 141209
  Österrikiske EU-parlamentarikern Heinz K. Becker
  (i mitten) samtalar med ESU:s belgiska president
  An Hermans vid gruppens första möte 9 dec.