• Örebro utsedd till Sveriges sjätte bästa miljökommun

  Bland Sveriges 290 kommuner är Örebro kommun den sjätte bästa gällande framgångsrikt miljöarbete. Örebro har sedan förra året klättrat 8 placeringar och har gått från plats 14 till plats 6 i Aktuell hållbarhets kommunranking. Detta bekräftar återigen att Örebro kommun ligger i framkant gällande övergripande miljö-och hållbarhetsarbetet.

  – Årets placering är ett kvitto på att vi rör oss i rätt riktning när det gäller det övergripande miljö- och hållbarhetsarbetet i kommunen. Att a...

 • Kommunen rekvirerar hela statsbidraget för höjd habiliteringsersättning och inför sommar- och vinterbonus

  Örebro kommun beslutar om högre ersättning till deltagare inom daglig verksamhet. Efter dialog med funktionshindersföreningarna rekvirera kommunen i år hela statsbidraget för höjd habiliteringsersättning.

  Habiliteringsersättning är den ersättning som betalas ut till deltagare vid daglig verksamhet inom LSS. Förutom att den tidigare beslutade höjningen av habiliteringsersättning blir kvar kommer Örebro kommun betala ut en sommarbonus och en vinterbonus, till deltagarna. (mer…)

 • KD: Vi fortsätter prioritera skolan, och tryggheten för äldre

  Vi vill att Örebro ska vara en plats där friheten att forma sitt liv går hand i hand med ansvaret för sin medmänniska. Det innebär att den politik vi driver både ska ge möjlighet för människor att själva bestämma över sin vardag samtidigt som att samhället ska finnas där när så behövs. Örebro har de senaste åren haft en väldigt god utveckling som på många sätt syns i örebroarnas vardag. Många företag etablerar sig, nya bostäder, förskolor och äldreboenden byggs och vi har blivit drygt 3000 fl...

 • Inventering av tomma hus på landsbygden

  Idag står flertalet fastigheter tomma runt om på Sveriges landsbygder. Vi vet även att många letar efter boenden på landsbygderna och att utbudet är inte alltid är så stort. Örebro Kommun vill nu inventera antalet tomma bostadshus på landsbygden för att öka möjligheten för fler att bosätta sig där. (mer…)

 • Kraftfulla åtgärder för att minska effektiviseringarna på skolan

  Det budgetbeslut som kommunfullmäktige fattade i höstas får orimliga konsekvenser när Programområde barn- och utbildning ska fatta beslut om hur pengar ska fördelas till skolan och förskolan. Därför kommer Kommunstyrelsen redan på nästa möte fatta beslut om att 30 nya miljoner kronor fördelas till skolområdet. (mer…)

 • Örebro kommun växer – framåtsyftande budget för 2019

  Örebro kommuns budget växer med drygt 350 miljoner kronor år 2019. I ett läge där behoven av fortsatt välfärdsutbyggnad är stora pekar kommunledningen ut skolan och minskade klyftor som prioriterade områden år 2019. Under 2019 påbörjas också arbetet för att förändra kommunens styrmodell för att styra mot det omställningsarbete som behöver göras för att klara målen i Agenda 2030.

  – Vi pekar tydligt ut skolan som ett prioriterat område eftersom det är grundläggande för vilka föruts...

 • Örebros skolutveckling ska ske i samarbete med flera aktörer

  Skolan är Örebro kommuns viktigaste prioritet. Det pekas ut både i den styrande majoritetens plattform för de kommande fyra åren samt i den budget som kommunledningen presenterar. Kommunledningen vill att alla barn i Örebro ska kunna förverkliga sina drömmar, oavsett bakgrund, och menar att den resan börjar i skolan. Nu prioriteras arbetet ytterligare med att fler aktörer ska bli delaktiga i elevers skolgång och måluppfyllelse. (mer…)

 • Skolan den styrande ledningens viktigaste prioritet i plattformen 2019-2022

  När Örebros politiska ledning; Socialdemokraterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna, på tisdagen presenterade sin politiska plattform var de tydliga med att skolan kommer att vara den viktigaste prioriteringen kommande mandatperiod. FN:s Agenda 2030 för hållbar utveckling ska också genomsyra hela styrningen av kommunen.

  Skolan pekas som sagt ut som Örebro kommuns viktigaste prioritet i plattformen. Alla barn i kommunen ska kunna förverkliga sina drömmar, oavsett bakgrund, och den re...

 • Kristdemokraterna, Centerpartiet och Socialdemokraterna fortsätter att styra Örebro

  Nu är det klart att Socialdemokraterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna bildar kommunledning även kommande fyra år. Förhandlingarna går nu vidare med att ta fram en politisk plattform och fördela ansvarsområden. Det återstår också detaljer för att bilda en valteknisk samverkan ihop med ett fjärde parti för att säkra en majoritet i kommunfullmäktige i budget- och valärenden.

  – Valresultatet innebär att nio partier kommer ingå i kommunfullmäktige mandatperioden 2018-2022. Det r...

 • Så vill KD mota ensamheten i Örebro

  Kristdemokraternas vice partiledare Jakob Forssmed besökte idag Örebro för att lyfta frågan om ofrivillig ensamhet, inte minst bland äldre, och vikten av att de får tillgång till ett tryggt boende och gemenskap.

  Jakob Forssmed efterlyste i somras på DN kultur ett politiskt samtal om hur vi möter den ofrivilliga ensamheten i Sverige. Över en miljon människor i Sverige saknar en nära vän. Antalet närvarande på en begravningsgudstjänst har halverats sen 1990 och allt fler begravs utan en ...