• Anställ en syn- och hörselkonsulent!

  Gun Liljedahl föreslår i ett medborgarförslag att ”kommunen återinrättar tjänsten som syn och hörselkonsulent”. Tjänsten skulle omfatta service, hjälpmedel, bostadsanpassning samt att utbilda personal som arbetar inom äldreomsorgen. SRF och HRF stödjer förslaget. Tjänsten kan kopplas till träffpunkten Fyren.

  Förslaget är högst rimligt – för närvarande har vi cirka 5000 personer som har allvarliga syn- eller hörselproblem i Österåkers kommun och vi kan vänta oss en fördubbling de närmaste tio åren (nu har 1,2%  synproblem och 12% har hörselproblem). Många äldre med dessa svårigheter hamnar i ensamhet och riskerar att få psykosomatiska problem vilket kan kräva stora vårdresurser – därför är ett förebyggande arbete högst väsentligt.

  Liknande tjänst finns i Täby, Vallentuna och Vaxholm och vår snabbt växande kommun borde inte vara sämre.

  För Kristdemokraterna i Österåker är slutsatsen klar: säg ja till medborgarförslaget och ta beslut om att inrätta en tjänst som syn- och hörselkonsulent i Österåker. Avsätt medel för detta senast i budget 2018.

   

  Arne Ekstrand , ordförande KD Österåker