• Nya KD-krav

  Efter KS i onsdags har jag  och KD ställt krav på ytterligare förbättringar för barn med särskilda behov – till exempel Helleborus. Detta har vi nu fått igenom – se nyss utsänt pressmeddelande från Österåkers kommun.

  pressmeddelande från Österåkers kommun

  KD kommer i dag vid KF att lyfta fram vår roll som pådrivande parti i dessa frågor

   

  Mvh Arne Ekstrand, ordf KD Österåker

   

 • Stärk primärvården!

  Har ni nyligen besökt eller varit i kontakt med husläkarmottagningarna i Österåker? Då är sannolikheten stor att ni liksom jag blivit professionellt och vänligt bemött. Personalen som arbetar på dessa mottagningar är värda vår respekt för sitt idoga arbete.  Det hindrar inte att det kan finnas andra problem – ett av dem är det som Margareta Olin och A-C Furustrand lyfter i Kanalen (nr35).

  Förra våren uttalade samtliga partier i Österåker att man önskade att akutmottagningen i Österåker...

 • Risk för feltänk om digitalt lärande

  Nyligen inträffade ”källkritikens dag” med många goda ord om vikten av att kunna värdera, analysera och ta till sig kunskap och information som ständigt väller över oss – inte sällan i form av så kallade ”fake news”. Därför har lärare i Österåkers skolor naturligtvis ett särskilt ansvar att se till att våra elever får insikt kring vikten av ett källkritiskt förhållningssätt. Frågan är hur vi bäst når detta mål.

  Rolf Ekelund framför i Kanalen (nr11) flera goda tankar om behovet av förbä...

 • Det är viktigt att vi inte glömmer våra ensamma äldre.

  I ett mycket sympatiskt debattinlägg framför ”ungdomar på Skärgårdsgymnasiet” synpunkter och förslag kring hur vi kan göra livet bättre och mer meningsfullt för våra ensamma äldre.

  Både unga och gamla behöver möta människor från olika generationer och det kan ske genom ideell volontärverksamhet. Detta kan säkert kompletteras genom att skolor och föreningar ordnar möten för att öka förståelsen och inblicken i varandras liv och problem. Hjälp med aktiva pensionärer som hjälper ensamma oc...

 • KLARSPRÅK I ÖSTERÅKERSPOLITIKEN!

  KD- PROFIL I ALLIANSBUDGET!

  ELEVHÄLSAN STÄRKS med 3 miljoner till kuratorer och specialpedagoger

  BARN MED SÄRSKILDA BEHOV prioriteras – 6 miljoner

  UNGDOMSMOTTAGNINGEN förstärks – 700.000 kronor

  FÄLTASSISTENTER – fler anställes (900.000 kronor)

  GRUPPBOENDEN OCH DAGVERKSAMHET – fler arbetsterapeuter, sjukgymnaster och ökad tillgång till sjuksköterska (1,5 miljoner)

  DAGLIG VERKSAMHET FÖR 67+ (600.000 kronor)

  HELGAKTIVITETER PÅ TRYGGHETSBOEND...

 • Angående Hemtjänsten i Österåker

  Kristdemokraterna i Österåker anser generellt att det är viktigt att det inom Produktionsstyrelsens ansvarsområden finns väl fungerande kommunala alternativ.

  Vid sammanträde 2016-05-19 bedömer dock produktionsförvaltningen ”att det under 2016 samt planåren 2017-2018, varken är möjligt att uppnå ekonomi i balans eller den av Kommunfullmäktige beslutade produktivitetsgraden inom hemtjänsten”.  Denna bedömning delas i styrelsens beslut med tillägg (punkt 3): ”Produktionsstyrelsen föreslår...

 • Extra lönesatsning till social-,vård och omsorg

  Kristdemokraterna Österåker

  Jag är glad att vi fått igenom Kristdemokraternas budgetkrav på extra lönesatsning för socialsekreterare och andra medarbetare i social- och vård och omsorgsförvaltningarna. Det är ett erkännande av deras viktiga arbete under ofta krävande arbetsförhållanden.

  Vi får därmed lättare att behålla våra anställda och att nyrekrytera .

  Arne Ekstrand, ordförande KD Österåker

 • Så blir Österåkers skolor ännu bättre

  Undertecknad har sedan1977 arbetat som gymnasielärare, skolledare och lärarhandledare i Huddinge samt därefter verkat som lärare vid Komvux Österåker fram till 2015. Mitt huvudämne är Svenska. Jag har många positiva minnen från möten med alla elever med skilda behov och förutsättningar. Utifrån dessa och andra erfarenheter vill jag framföra följande: skoldebatten i Österåker har fokuserats kring målet ”Länets bästa skola” samt statistikanalys (resultat, löner, gruppstorlek) vilket är rimligt ...

 • KD vill att viss jourmottagning skall finnas kvar i Österåker

   

  (S) i Österåker har i ”Öppet brev till Hans Andersson (L)” redogjort för sin inställning till annonserade förändringar i ersättningssystemet  i primärvården samt konsekvenserna för boende i Österåker.  Frågan är både viktig och komplex och KD Österåker vill därför klargöra vår ståndpunkt.

  De idag 17 närakuterna skall i förslaget bli 12– tidigast 1 jan 2017. Avsikten är att de skall bli bättre utrustade både i avseende på kompetens och medicintekniskt innehåll –  till exem...