• Utan föreningslivet stannar Österåker

  Vad är det som gör livet värt att leva? Frågan ställs på sin spets i dessa tider.

  Vi inser att tillgång till och kontakt med familj och vänner är grundläggande värden som inte alls är så självklara som vi kanske tagit för givet och att ett enkelt mobilsamtal eller en kortfattad mailfråga kan betyda mycket.

  I vår kommun har vi nu många som arbetar dag och natt för att hjälpa och vårda våra sjuka samt ordna så att vardagen fungerar trots allt. Till dessa vill jag rikta ett stort t...

 • Ljusterö konstförening får Kulturpriset 2019.

  Ljusterö konstförening får Kulturpriset 2019. Arne Ekstrand – ordförande i KFN – delar ut priset.

   

   

 • Nya KD-krav

  Efter KS i onsdags har jag  och KD ställt krav på ytterligare förbättringar för barn med särskilda behov – till exempel Helleborus. Detta har vi nu fått igenom – se nyss utsänt pressmeddelande från Österåkers kommun.

  pressmeddelande från Österåkers kommun

  KD kommer i dag vid KF att lyfta fram vår roll som pådrivande parti i dessa frågor

   

  Mvh Arne Ekstrand, ordf KD Österåker

   

 • Framtidshopp för Emiliagården

  Inledning på 2019 har varit turbulent i politiken. Den tidigare Produktionsstyrelsen har inte lyckats vända ett växande underskott vid Solskiftets särskilda boende.  Betydligt mer kunde och borde ha gjorts för att undvika att boendet övergår i privat regi. Generellt finns det ett värde i att ha kvar olika kommunala verksamheter – både för att jämföra och för att säkra tillgången på platser i det fall någon privat utövare fallerar. Dock måste kommunen i nuläget ta sitt ekonomiska ansvar och mi...

 • Vitsippspriset till Åkersberga finska förening

  Vitsippspriset 2017 tilldelas Åkersberga finska förening med följande prismotivering:

  För en viktig insats med mål att ”revitalisera finska språket och kulturen” samt för en rik och varierad föreningsverksamhet med allt från dansbanegympa, talangjakt och berättarcafé till träffpunktsmöten på Fyren.

   

  Österåker 2017-12-06

   

  Arne Ekstrand, ordförande KD Österåker

 • Höjda arvoden till kontaktpersoner LSS

  Om man söker på ”kontaktperson LSS” på vår kommuns hemsida framgår det att om man har en funktionsnedsättning kan man få en kontaktperson ”som skall bidra till att du får ett rikare socialt liv”.  Avsikten är att bryta isolering och utanförskap. Kontaktpersonen skall vara en ”medmänniska som kan följa med på fritidsaktiviteter, ge råd och stöd i vardagen eller bara umgås”. När nya kontaktpersoner anställs läggs stor vikt vid personlig lämplighet.

  Arvodet för ovanstående uppgift är 600/...

 • Stöd Roslagskulla IF!

  Har ni varit på Lötvallen? Det har jag nyligen varit och jag förstår att SVT:s Sportspegeln en gång utsett platsen till en av Sveriges fem finaste idrottsplatser. I ett brev till Österåkers politiker vädjar ordföranden i Roslagskulla IF, Roger Persson, om hjälp att se till att verksamheten kan överleva. De ideella krafterna och sponsorerna är beredda att fortsätta sitt idoga arbete men det behövs stöd i form av dels föreningsbidrag men också till att lösa ett akut renoveringsbehov.

  Omk...

 • Så blir Österåker tryggare

  Kristdemokraterna kräver en kraftfull satsning på svensk polis. Vi föreslår 2600 fler polisanställda och att arbetsvillkor och lön förbättras – särskilt för poliser i yttre tjänst. Vi vill förstärka samarbetet mellan polis och socialtjänst. Vi vill

  också förbättra samarbetet mellan skola, föräldrar och polis för att tidigt fånga upp ungdomar i riskzonen. Lokalpolisverksamheten bör förstärkas.  Redan gör vår lokalpolis i Österåker utmärkta insatser.

  Fler poliser behövs men det be...

 • Anställ en syn- och hörselkonsulent!

  Gun Liljedahl föreslår i ett medborgarförslag att ”kommunen återinrättar tjänsten som syn och hörselkonsulent”. Tjänsten skulle omfatta service, hjälpmedel, bostadsanpassning samt att utbilda personal som arbetar inom äldreomsorgen. SRF och HRF stödjer förslaget. Tjänsten kan kopplas till träffpunkten Fyren.

  Förslaget är högst rimligt – för närvarande har vi cirka 5000 personer som har allvarliga syn- eller hörselproblem i Österåkers kommun och vi kan vänta oss en fördubbling de närmas...

 • KD kräver hörselslinga till Fyren omgående!

  KD har länge framfört att samlingspunkten Fyren måste få en hörselslinga så att alla som deltar i möten kan vara med i det som sägs på ett bra sätt. Vi har nyligen upprepat vårt krav och förväntar oss att få ett snabbt svar och att arbetet påbörjas inom kort. Vardagen måste fungera för hörsel- och synskadade i Österåkers kommun!

  Arne Ekstrand ordf KD Österåker