• Försämra inte stödet för assistans!

  Lagen om stöd och service (LSS) är den största frihetsreformen för personer med funktionsnedsättning och ger möjlighet att leva – inte bara överleva. Sedan hösten 2015, när regeringen uppmanade försäkringskassan att påbörja besparingar på stödet till personer med funktionsnedsättning, har antalet assistansberättigade minskat med över 1000 personer. Antalet som får ersättning minskar med mer än två personer om dagen.

  Åtgärdsprogrammet som regeringen presenterade nyligen är en dimridå eftersom den endast berör Försäkringskassans tolkning av domen från i somras. De senaste två årens LSS-kris kommer att fortgå. Åsa Regner (S) agerar provocerande långsamt och kraftlöst. Akuta åtgärder krävs för att förhindra att liv och familjer trasas sönder i den pågående LSS-krisen.

  Ansvaret och kostnaden för de som förlorat, eller inte fått beviljad assistans via Försäkringskassan, flyttas från stat till kommun. Stödet riskerar att bli både sämre och dyrare. Kommunens budget – inte behovet av stöd – kan bli avgörande för vilka insatser som beviljas. Barn kan tvingas leva på sjukhus i månader. Den som skulle kunna få assistans hemma upptar en sjukhusplats som andra med större sjukhusbehov behöver bättre. Anhöriga får ta ett ännu större ansvar och tvingas gå ner i arbetstid.

  Kostnaden för LSS har ökat varje år sedan reformen infördes. Orsakerna är många. Fler personer omfattas. Livslängden ökar. Fler får de diagnoser som omfattas av LSS. Assistenternas löner skall följa löneutvecklingen. Självklart skall kostnader som kan kopplas till fusk och brottslighet stoppas. Men det finns inget som visar att situationen skulle vara värre inom LSS än i något annat välfärdssystem. Den pågående åtstramningen förhindrar inte brottsligheten – istället drabbas enskilda med ett verkligt behov av stöd.

  Vi Kristdemokrater har satt press på regeringen för att ändra lagen och återupprätta den fullständiga intentionen med LSS. Nu måste lagen ändras för att se till att alla som har behov av enskilt stöd faktiskt får det – inte bare de som drabbas av den senaste domen. Akuta åtgärder krävs för att återupprätta stödet för de människor som har blivit av med sin assistans under de senaste två åren. Allt annat är ett välfärdssvek.

   

  Emma Henriksson, socialutskottets ordförande (KD)

  Arne Ekstrand, ordförande KD Österåker