• Nya KD-krav

  Efter KS i onsdags har jag  och KD ställt krav på ytterligare förbättringar för barn med särskilda behov – till exempel Helleborus. Detta har vi nu fått igenom – se nyss utsänt pressmeddelande från Österåkers kommun.

  pressmeddelande från Österåkers kommun

  KD kommer i dag vid KF att lyfta fram vår roll som pådrivande parti i dessa frågor

   

  Mvh Arne Ekstrand, ordf KD Österåker

   

 • Framtidshopp för Emiliagården

  Inledning på 2019 har varit turbulent i politiken. Den tidigare Produktionsstyrelsen har inte lyckats vända ett växande underskott vid Solskiftets särskilda boende.  Betydligt mer kunde och borde ha gjorts för att undvika att boendet övergår i privat regi. Generellt finns det ett värde i att ha kvar olika kommunala verksamheter – både för att jämföra och för att säkra tillgången på platser i det fall någon privat utövare fallerar. Dock måste kommunen i nuläget ta sitt ekonomiska ansvar och mi...

 • Nya omklädningsrum och uppflyttning för Roslagskulla IF!

  Vårvintern 2017 svarade jag på ett upprop från Roger Persson där han vädjade om snabb hjälp för att ersätta de hälsovådliga och mögliga omklädningsrummen vid den vackert belägna Lötvallens idrottsplats. Jag besökte arenan, kunde konstatera att rummen borde rivas snarast och begärde därför medel i kommunens budget. Glädjande nog kunde pengar beviljas redan inom 2017 års budget – med igångstart under 2018. Med 900.000 kronor och arbete från klubbens medarbetare har arbetet nu börjat.

  Ext...

 • Tag ansvar för barns psykiska hälsa

  Varför mår barn och unga så dåligt trots att vi har det så bra på många sätt? Den frågan måste vi ställa oss och kunna svara på – och det måste ske snarast och vara prioriterat. Kan vi finna svar kan vi identifiera vilka som är i riskzonen och påbörja riktade och adekvata insatser.

  Vid psykisk ohälsa är tidiga åtgärder avgörande. I Stockholms läns landsting får nio av tio av de vårdsökande ett första besök inom 30 dagar. Men det innebär inte att vi är nöjda. Vi Kristdemokrater satsar d...

 • HÄR KOMMER EN HÄLSNING FRÅN KD ÖSTERÅKER

  VI KRISTDEMOKRATER VILL FÅ IGENOM TYDLIGA FÖRBÄTTRINGAR FÖR MEDMÄNNISKOR SOM BEHÖVER HJÄLP OCH STÖD AV OLIKA SLAG OCH SOM KANSKE INTE ALLTID HÖRS ANNARS.

  FÖR OSS KAN DET GÄLLA MÄNNISKOR MED OLIKA SLAG AV FYSISKA ELLER PSYKISKA FUNKTIONSHINDER – BÅDE BARN OCH VUXNA – SOM BEHÖVER BÅDE ASSISTANS OCH ÖKAD DELAKTIGHET I SAMHÄLLSGEMENSKAPEN.

  MÅNGA ELEVER MED PSYKISK OHÄLSA ÄR I BEHOV AV ELEVVÅRD. BARN MED SÄRSKILDA BEHOV BEHÖVER MER HJÄLP OCH STÖD.

  BARN FAR IBLAND I...

 • Vitsippspriset till Åkersberga finska förening

  Vitsippspriset 2017 tilldelas Åkersberga finska förening med följande prismotivering:

  För en viktig insats med mål att ”revitalisera finska språket och kulturen” samt för en rik och varierad föreningsverksamhet med allt från dansbanegympa, talangjakt och berättarcafé till träffpunktsmöten på Fyren.

   

  Österåker 2017-12-06

   

  Arne Ekstrand, ordförande KD Österåker

 • Höjda arvoden till kontaktpersoner LSS

  Om man söker på ”kontaktperson LSS” på vår kommuns hemsida framgår det att om man har en funktionsnedsättning kan man få en kontaktperson ”som skall bidra till att du får ett rikare socialt liv”.  Avsikten är att bryta isolering och utanförskap. Kontaktpersonen skall vara en ”medmänniska som kan följa med på fritidsaktiviteter, ge råd och stöd i vardagen eller bara umgås”. När nya kontaktpersoner anställs läggs stor vikt vid personlig lämplighet.

  Arvodet för ovanstående uppgift är 600/...

 • Nu går vi vidare med anställning av Syn- och hörselinstruktör!

  Antalet äldre i Österåker ökar de kommande åren vilket medför ett ökat behov av omsorg. Åldersgruppen 80 år och äldre ökar i betydligt större omfattning jämfört med tidigare år då det var åldersgruppen 65-79 som stod för den största ökningen. Inom äldreomsorgen har all volymtillväxt planerats till särskilt boende – i budget 2018 väntas antalet permanenta platser uppgå till 247.

  Kristdemokraterna i Österåker är väl medvetna om de utmaningar som äldreomsorgen ställs inför framöver och vi...

 • Försämra inte stödet för assistans!

  Lagen om stöd och service (LSS) är den största frihetsreformen för personer med funktionsnedsättning och ger möjlighet att leva – inte bara överleva. Sedan hösten 2015, när regeringen uppmanade försäkringskassan att påbörja besparingar på stödet till personer med funktionsnedsättning, har antalet assistansberättigade minskat med över 1000 personer. Antalet som får ersättning minskar med mer än två personer om dagen.

  Åtgärdsprogrammet som regeringen presenterade nyligen är en dimridå ef...

 • Tag beslut om ungdomar i asylprocess nu

  Österåkers kommun har på ett kompetent och seriöst sätt klarat den komplexa och ofta svåra uppgiften att ta emot människor på flykt undan krig, förföljelse och nöd. Politiker, tjänstemän på olika förvaltningar, volontärer, skolpersonal och medborgare i Österåker har tillsammans bidragit till att skapa ett värdigt mottagande under ordnade former.

  Samsynen har varit stor och partierna har sökt samförståndslösningar för att ta snabba och adekvata beslut. Låt oss fortsätta med det!

  ...