• Det är viktigt att vi inte glömmer våra ensamma äldre.

  I ett mycket sympatiskt debattinlägg framför ”ungdomar på Skärgårdsgymnasiet” synpunkter och förslag kring hur vi kan göra livet bättre och mer meningsfullt för våra ensamma äldre.

  Både unga och gamla behöver möta människor från olika generationer och det kan ske genom ideell volontärverksamhet. Detta kan säkert kompletteras genom att skolor och föreningar ordnar möten för att öka förståelsen och inblicken i varandras liv och problem. Hjälp med aktiva pensionärer som hjälper ensamma och mindre aktiva gamla med till exempel en promenad finns också men detta kan säkert utvidgas. Här kan kontakter både ske genom att äldre kommer till skolorna för att hjälpa elever med till exempel läxläsning men också genom att unga besöker äldreboenden eller hjälper enskilda ensamma äldre.

   

  I Österåker är många medlemmar i PRO eller SPF och kan där få sällskap och stimulans genom ett omfattande programutbud med bland annat kultur och äldrearrangemang som boule, bridge, dans och resor. Kulturföreningen i Österåker gör en utmärkt insats med bland annat film och teater och möten med kulturpersonligheter. Bion Facklan, Åkersberga Filmstudio och Folkets Hus är också viktiga mötesplatser. Föreningslivet i Österåker är rikt – ett exempel är den dynamiska verksamheten vid Länsmansgården.

   

  En viktig träffpunkt för äldre är Fyren som blivit kommunens centrala mötesplats för äldre samt olika föreningar som till exempel SRF (Synskadades Riksförbunds lokalavdelning). Kyrkligt centrum och kyrkans diakoni betyder också mycket.

  Några kan säkert känna sig ensamma även om de är på ett äldreboende. Österåker har därför satsat på att ge stöd för att ordna fler gemensamma aktiviteter – även på helgerna.

   

  Som ensam äldre kan man drabbas av sjukdom, demens eller få svårt att klara sin vardag. Då träder hemtjänsten in eller också övervägs flytt till annan boendeform.

  Antalet 80-åringar ökar i Österåker och budget 2017 förstärks för att möta ökade behov som detta sannolikt medför.

   

  Det är viktigt att vi inte glömmer våra ensamma äldre och att vi informerar dem om alla de möjligheter till gemenskap som jag nämnt ovan. Det finns många som är ensamma i Österåker och i Stockholm och det är vår skyldighet inte glömma dem.

   

  Tack för ert positiva inlägg!

   

  Arne Ekstrand ordförande Kristdemokraterna Österåker

  Mikael Ottosson (KD) ordförande Vård- och omsorg