• Framtidshopp för Emiliagården

  Inledning på 2019 har varit turbulent i politiken. Den tidigare Produktionsstyrelsen har inte lyckats vända ett växande underskott vid Solskiftets särskilda boende.  Betydligt mer kunde och borde ha gjorts för att undvika att boendet övergår i privat regi. Generellt finns det ett värde i att ha kvar olika kommunala verksamheter – både för att jämföra och för att säkra tillgången på platser i det fall någon privat utövare fallerar. Dock måste kommunen i nuläget ta sitt ekonomiska ansvar och minska fortsatta förluster vid Solskiftet.

  KD har tydligt sagt nej till den snabba delegationen av beslut om att lägga ner Emiliagården på Ljusterö och vi är glada att ärendet drogs ur dagordningen vid senaste KS. Vi har förstått att Emiliagården är en meningsfull och i högsta grad levande verksamhet som är väl värd att bevara.  Att gården dessutom ligger på Ljusterö understryker vikten av att stimulera och behålla väl fungerande skärsgårdsfunktioner. Att turismen är av central betydelse för Österåker torde ingen förneka. Hur turistinformationen skall förmedlas i en tid då alltfler söker info på nätet kan diskuteras. Om det utöver turism handlar om att det skall finnas en mötesplats på Ljusterö av andra skäl bör detta beaktas och man bör i så fall finna ett lämpligt ersättningsalternativ till en lägre kostnad.

  I denna process vill KD dock särskilt värna om Ljusterö Konsthall och det mycket kompetenta arbete som utförs i Ljusterö Konstförening och vi följer noga föreningens arbete med att hitta en ny utställningslokal som ersätter den gamla.

  Slutligen instämmer KD i att vi måste undvika ”ogenomtänkta ad hoc-beslut”. Tänk efter före och försök förankra så blir det förhoppningsvis rätt beslutsordning och färre misstag.

   

  Arne Ekstrand, ordförande KD Österåker.