• Nu går vi vidare med anställning av Syn- och hörselinstruktör!

  Antalet äldre i Österåker ökar de kommande åren vilket medför ett ökat behov av omsorg. Åldersgruppen 80 år och äldre ökar i betydligt större omfattning jämfört med tidigare år då det var åldersgruppen 65-79 som stod för den största ökningen. Inom äldreomsorgen har all volymtillväxt planerats till särskilt boende – i budget 2018 väntas antalet permanenta platser uppgå till 247.

  Kristdemokraterna i Österåker är väl medvetna om de utmaningar som äldreomsorgen ställs inför framöver och vi kommer inte att tveka att ställa krav på tillräckliga resurser. Många av våra seniorer har ett gott allmänt hälsotillstånd och är fullt verksamma högt upp i åldrarna men har ändå önskemål om god service och en positiv livsmiljö. Så kallade ”Trygghetsboenden” är en lösning men det räcker inte – andra former av mellanboenden behövs som kan utformas på många olika sätt och det är viktigt att vi bereder möjlighet för goda alternativ. KD kommer att arbeta aktivt för få fram nya boendelösningar för seniorer.

  KD har i budget 2018 fått igenom ytterligare förstärkning av aktiviteter på Trygghetsboenden, initierat finsk profilering på äldreboende samt etablerat ett spännande samarbete mellan kommunen och KTH om ”Teknik för äldre”.

  KD markerade tidigt vikten av att Österåker skulle ha kvar sin närakut. Vi fick beklagligtvis inte igenom detta men faktum kvarstår – kommunen växer snabbt och vi behöver vårdcentraler och jourläkarmottagningar som har öppet kvällar och helger och som kan möta behoven hos framförallt barn, äldre och den som har flera eller kroniska sjukdomar. Vi vill ha en trygg vård i vår närhet.

  Kristdemokraterna var med vid bildandet av Österåkers nya lokalavdelning av Synskadades Riksförbund. Vi uppfattade tidigt behovet av en Syn- och hörselinstruktör med huvudsaklig placering på Fyren.  Tjänsten är i linje med inlämnat medborgarförslag från Gun Liljedahl. Förslaget är högst rimligt – för närvarande har vi cirka 5000 personer i Österåker med dessa problem (1,2% har synproblem och 12% har hörselproblem) och behovet av hjälp kommer att öka. Ett förebyggande arbete behövs och därför skall nu tjänsten tillsättas – i nära dialog med SRF Vaxholm–Österåker. KD har i Alliansbudgeten fått igenom 500.000 kronor dvs cirka 75% tjänst vilket vi tror är tillräckligt för att lösa tjänstens krav. Skulle det visa sig att de avsatta medlen behöver förstärkas är vi beredda att plädera för detta.

  Kristdemokraterna i Österåker kommer i sitt program inför valet 2018 att ha ett fortsatt fokus på frågor som rör våra seniorer – samtidigt som vi värnar de ungas psykiska och fysiska hälsa och ger tillräckliga resurser till grupper som behöver stöd och hjälp av olika slag.

  Arne Ekstrand, ordförande KD Österåker