• Nya KD-krav

  Efter KS i onsdags har jag  och KD ställt krav på ytterligare förbättringar för barn med särskilda behov – till exempel Helleborus. Detta har vi nu fått igenom – se nyss utsänt pressmeddelande från Österåkers kommun.

  pressmeddelande från Österåkers kommun

  KD kommer i dag vid KF att lyfta fram vår roll som pådrivande parti i dessa frågor

   

  Mvh Arne Ekstrand, ordf KD Österåker

   

 • Framtidshopp för Emiliagården

  Inledning på 2019 har varit turbulent i politiken. Den tidigare Produktionsstyrelsen har inte lyckats vända ett växande underskott vid Solskiftets särskilda boende.  Betydligt mer kunde och borde ha gjorts för att undvika att boendet övergår i privat regi. Generellt finns det ett värde i att ha kvar olika kommunala verksamheter – både för att jämföra och för att säkra tillgången på platser i det fall någon privat utövare fallerar. Dock måste kommunen i nuläget ta sitt ekonomiska ansvar och mi...

 • Nya omklädningsrum och uppflyttning för Roslagskulla IF!

  Vårvintern 2017 svarade jag på ett upprop från Roger Persson där han vädjade om snabb hjälp för att ersätta de hälsovådliga och mögliga omklädningsrummen vid den vackert belägna Lötvallens idrottsplats. Jag besökte arenan, kunde konstatera att rummen borde rivas snarast och begärde därför medel i kommunens budget. Glädjande nog kunde pengar beviljas redan inom 2017 års budget – med igångstart under 2018. Med 900.000 kronor och arbete från klubbens medarbetare har arbetet nu börjat.

  Ext...

 • Tag ansvar för barns psykiska hälsa

  Varför mår barn och unga så dåligt trots att vi har det så bra på många sätt? Den frågan måste vi ställa oss och kunna svara på – och det måste ske snarast och vara prioriterat. Kan vi finna svar kan vi identifiera vilka som är i riskzonen och påbörja riktade och adekvata insatser.

  Vid psykisk ohälsa är tidiga åtgärder avgörande. I Stockholms läns landsting får nio av tio av de vårdsökande ett första besök inom 30 dagar. Men det innebär inte att vi är nöjda. Vi Kristdemokrater satsar d...

 • Anställ en syn- och hörselkonsulent!

  Gun Liljedahl föreslår i ett medborgarförslag att ”kommunen återinrättar tjänsten som syn och hörselkonsulent”. Tjänsten skulle omfatta service, hjälpmedel, bostadsanpassning samt att utbilda personal som arbetar inom äldreomsorgen. SRF och HRF stödjer förslaget. Tjänsten kan kopplas till träffpunkten Fyren.

  Förslaget är högst rimligt – för närvarande har vi cirka 5000 personer som har allvarliga syn- eller hörselproblem i Österåkers kommun och vi kan vänta oss en fördubbling de närmas...

 • Så blir elevers hälsa ännu bättre

  Ministrarna Gustav Fridolin (MP) och Gabriel Wikström (S) har en sak gemensamt: de vill inte utöka tiden för undervisning i Idrott och hälsa. Detta trots Sverige är sämst i Norden vad gäller antalet idrottstimmar. I stället skall tid till ”ökad rörelse” tas från andra ämnen som redan behöver sin anslagna tid.

  Lyssnar man på forskningen om betydelsen av mer fysisk aktivitet för elever är budskapet entydigt – enligt en nyligen publicerad studie från Lund förbättras både skelett, muskler ...