• Höjda arvoden till kontaktpersoner LSS

  Om man söker på ”kontaktperson LSS” på vår kommuns hemsida framgår det att om man har en funktionsnedsättning kan man få en kontaktperson ”som skall bidra till att du får ett rikare socialt liv”.  Avsikten är att bryta isolering och utanförskap. Kontaktpersonen skall vara en ”medmänniska som kan följa med på fritidsaktiviteter, ge råd och stöd i vardagen eller bara umgås”. När nya kontaktpersoner anställs läggs stor vikt vid personlig lämplighet.

  Arvodet för ovanstående uppgift är 600/månad vilket ju innebär att man knappast tar på sig denna gärning för pengarnas skull. Liksom i övrig volontärverksamhet förutsätter detta att man har en god social kompetens och en levande empatisk förmåga så att kontakten blir utvecklande och positiv.

  Men även frivillig verksamhet behöver uppmärksammas och värdesättas. Vi kristdemokrater är därför glada åt att vi i Budget 2018 fått gehör för vår begäran att förstärka arvoden för kontaktpersoner med en höjning från 600 till 800 kronor per månad.

  Österåkers kommun behöver alla goda frivilliga krafter för att vår kommun skall bli ännu vänligare och varmare. Vi önskar alla kontaktpersoner lycka till i sitt viktiga arbete.

   

  Arne Ekstrand,  ordförande KD Österåker